Voksen

Foto: Øivinn Bruce

NÆRTUR

Turledere tilrettelegger nærturer i Kristiansandsområdet. En del turer planlegges også på kort varsel, så følg oss på Facebook for oppdateringer.​​​​​​​

Foto: DNT Sør

FJELLTUR

Fellesturer er fjellturer for voksne, stort sett over flere dager med en eller flere turledere. Turene er gradert etter vanskelighetsgrad, og alt er tilrettelagt av dyktige DNT-godkjente turledere.

Foto: DNT Sør

KURS

Ulike kurs arrangeres hvert år