Voksen

Foto: Øivinn Bruce

NÆRTUR

Turledere tilrettelegger nærturer i Kristiansandsområdet. De fleste turene legges ut på Facebookgruppen DNT Sør Nærtur, mens noen langturer ligger på dntsor.no

Foto: DNT Sør

FJELLTUR

Fellesturer er fjellturer for voksne, stort sett over flere dager med en eller flere turledere. Turene er gradert etter vanskelighetsgrad, og alt er tilrettelagt av dyktige DNT-godkjente turledere.

Foto: DNT Sør

KURS

Ulike kurs arrangeres hvert år