Fjellviddas nomade - villreinen

Foto: Enny-Karin Vindheim

De fleste av DNT Sørs hytter i fjellet er beliggende i et landskapsvernområde, og alle er i Nasjonalt villreinområde. Landskapsvernet er av stor verdi for oss alle - og med allemannsretten følger også allemannsplikten. DNT Sør oppfordrer alle til å sette seg inn i bakgrunnen for vernet før en går på tur!

Internasjonalt ansvar

Setesdal Ryfylke er Europas sørligste villreinområde, og grenser til og utveksler rein med Hardangervidda i nord og Setesdal Austhei i øst. Over 90% av gjenværende vill tundrarein finnes i Norge. Og med dette følger et særskilt internasjonalt ansvar.

Villreinen er et meget arealkrevende dyr, og den vandrer mye gjennom året for å finne egnede beiter til ulike årstider. Bakgrunnen for dette er det marginale og ustabile livsgrunnlaget fjellet tilbyr.

DNT Sør ønsker å bidra til å bevare villreinen og dens leveområde, og vi oppfordrer turgåere til å lære mer om villreinen og å ta hensyn når en er på tur. I forskrift for vern står det at all ferdsel skal skje hensynsfullt for ikke å skade natur- og kulturverdier, forstyrre dyrelivet eller beitedyr eller være til ulempe for andre. Det er ferdselsforbud i kalveperioden til villreinen. 

Les mer om villrein

Norsk villreinsenter har samlet alt om villreinen på nettsiden villrein.no

Les mer om vern og villrein på Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene verneområdes nettside