vilkår for deltagelse på turer

1. Deltakelse på tur

Turene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, og som har medlemskap i DNT.

2. Overnatting

På overnattingsturer til selvbetjente og ubetjente hytter må turdeltakerne delta med matlaging, oppvask, rengjøring etc. Deltakerne på fellesturer har ingen særfordeler framfor andre gjester. Dersom noen ønsker å ha med hund på overnattingsturer, må det avtales med turleder og deltakere på informasjonsmøtet.  

3. Bilder

På turer i regi av DNT Sør kan det bli tatt bilder og film av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene/film kan bli benyttet i DNT Sørs publikasjoner og på vår hjemmeside. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert/filmet, vennligst gi beskjed til turleder.

4. Turlederne

DNT Sør bruker godkjente turledere som har gjennomført DNTs turlederutdanning på gjeldene nivå for den aktuelle tur. For mer informasjon om DNTs turlederutdanning se DNTs turlederstige.

5. Forsikring

Deltakelse skjer på eget ansvar. DNT Sør påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under turene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet hos DNT Sør og DNT Sørs ansatte, slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne egen reise/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

6. Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. Skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om erstatning skal sendes DNT Sør snarest mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet

7. Påmelding /avtale og betaling

Påmelding til turen skjer direkte på www.dntsor.no. Bindende påmelding. Turen betales ved påmelding på nettet hvis ikke annet er oppgitt, eller ved påmelding og betaling i DNT Sørs turbutikk. Medlemmer må bruke medlemsnummer for å få medlemspris! 

Deltakeren plikter å lese programmet grundig og vurdere ut fra ferdighetskrav som er beskrevet i turbeskrivelsen om han/hun er fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen. Deltakerne må ha med seg det utstyr som er nevnt i turbeskrivelsen, eller gitt på informasjonsmøtet. Deltakerne plikter å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å gjennomføre turen, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNT Sør.

Avtalen mellom deltakeren og DNT Sør består av:

·         Turprogrammet med turbeskrivelse på hjemmesiden, turprogram og generelle vilkår. 

·         Bekreftelse ved påmelding på nett. 

·         Betaling på nett.

·         Informasjonsmøte i forkant av overnattingsturen. 

8. Avbestilling/refusjon

- Inntil 15 dager før avreise: hele deltakeravgiften refunderes med unntak av et adm. gebyr på kr. 300,-

Ved senere avbestilling gjelder:
- 15-7 dager før avreise: 50% av deltakeravgiften må betales.
- 7-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: Ingen deltakeravgift refunderes.

9. Avlysning eller endring av planlagt tur

Arrangøren kan avlyse en tur på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller liknende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne snarest etter påmeldingsfristen. Avlyses tur på grunn av nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt.
​​​​​​​Dersom turen må endres i forhold til ovennevnte, men gjennomføres et annet sted har deltager ikke rett på å få tilbakebetalt beløpet. Utover dette har ikke deltakerne krav på erstatning.  

10. Forbehold

Informasjonen i turprogrammet er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider på betjente overnattingssteder, priser og trykkfeil som kan få innvirkning på turen.