VILKÅR FOR BRUK AV DNT SØRS SELV- OG UBETJENTE HYTTER

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplassene på hytta. Ingen kan likevel bortvises. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Vi gjør oppmerksom på at de fleste hyttene er låst med DNTs standardnøkkel. Nøkkelen er kun for medlemmer, én i reisefølge må derfor være medlem. Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, også de som har bestilt på forhånd.

Ved forhåndsbestilling er oppmøtefrist klokka 19.00. Om sengene som er holdt av til forhåndsbestilling ikke er benyttet innen dette tidspunkt, står alle besøkende fritt til å benytte ledige senger i hytta. Den som har forhåndsbestilt og ankommer etter dette tidspunkt, benytter ledige senger som finnes i hytta.

Skoleklasser og lignende grupper som ønsker å bestille bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte foreningen som eier hytta. 

Avbestilling:
• Avbestilling frem til 10 dager før oppmøtedag gir rett til full refusjon.  
• Avbestilling 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50% refusjon.
• Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Betalt opphold gir rett til å bruke en annen hytte enn opprinnelig booket hytte 5 dager før og etter booket dato. Retten til seng eller madrass i et slikt tilfellet, vil gjelde for frie senger etter oppmøtefristen klokka 19.00.

Ønsker du å avbestille; legg ved ordrebekreftelsen og send mail til mail.dntsor@dnt.no. Om endringen fører til refusjon; legg ved ditt kontonummer for tilbakebetaling.

All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen.

DNT Sør ønsker deg en god tur!


Vilkår for bruk av DNT Sørs selv- og ubetjente hytter