Vedtekter og årsrapporter

Vedtekter

Her kan du lese DNT Sørs vedtekter.

Årsrapport

Årsrapportene er inklusiv årsberetning, regnskap og budsjett, samt revisors beretning.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011