Styret

DNT Sør ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene har møte- og talerett. Vervet er et frivillig oppdrag som da utføres på dugnad. Styret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen i tett samarbeide med daglig leder, som også er styrets sekretær. Her er styrets medlemmer etter valget ved årsmøte i 2022. 

Navn Rolle
Sissel Strickert Styreleder
Ingebjørg Borgemyr Nestleder
Geir Øvrevik Styremedlem
Greta Levisauskaite Styremedlem
Maj-Kristin Nygaard Styremedlem
Synnøve Aabrekk 1. varamedlem
Bjørn Egil Hansen 2. varamedlem