Styret

DNT Sør ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene har møte- og talerett. Vervet er et frivillig oppdrag som da utføres på dugnad. Styret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen i tett samarbeide med daglig leder, som også er styrets sekretær. Her er styrets medlemmer etter valget ved årsmøte i 2021. 

Navn Rolle
Sissel Strickert Styreleder
Arild Syvertsen Nestleder
Geir Øvrevik Styremedlem
Ingebjørg Borgemyr Styremedlem
Maj-Kristin Nygaard Styremedlem
Synnøve Aabrekk 1. varamedlem
Greta Levisauskaite 2. varamedlem