priser 

Foto: Hanne Cecilie Jensen

Priser for overnatting på DNT Sør selvbetjente- og ubetjente hytter i fjellet og ved kysten.

Egne priser for skoleklasser/foreninger/lag i ukedagene utenom vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie.
Noen hytter kan også leies til private lag, ta kontakt på mail.dntsor@dnt.no eller tlf 38 12 07 50.

Overnattingspriser 2022 Medlemspris Ikke medlemspris
Voksen/Adults 290 410
Ungdom/Youth (19-26) 150 410
Skoleungdom/Youth (13-18) 150 410
Barn/Childeren (4-12) 0 210
Barn/Childeren (0-3) 0 0
Hund/dog 130 130
Dagsbesøk =spise niste/do Medlem Ikke medlem
Dagsbesøk, teltere/Day visit and tent 70 90
Dagsbesøk familie/Day visit family 80 100
Bruk av hytta etter kl 18.00/Use the cabin after 6.00p.m 290 410
Priser skoleovernatting/foreninger/lag i 2022 Pris/Mandag - fredag Pris/Fredag - søndag
Pr barn/ungdom (0-26 år)  100,- medlem/ikke medlem
Turledere/lærere - 2 stk Gratis medlem/ikke medlem
Turledere 3 og flere medlem/ikke medlem medlem/ikke medlem

Prisene for skoler/foreninger/lag betinger at leder er medlem i DNT

MEDLEMSKONTINGENT 2022 Pris
Hovedmedlem 740
Hustandsmedlem 405
Honnør (over 67 eller ufør) 580
Ungdom (19-26) 330
Skoleungdom (13-18) 330
Barn (0-12) 140
Familiemedlemskap 1325