priser 

Foto: Hanne Cecilie Jensen

Priser for overnatting på DNT Sør selvbetjente- og ubetjente hytter i fjellet og ved kysten.

Egne priser for skoleklasser/foreninger/lag i ukedagene utenom vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie.

Noen hytter kan også leies til private lag, ta kontakt på mail.dntsor@dnt.no eller tlf 38 12 07 50.

Du finner også priser for medlemskap i DNT.

Overnattingspriser 2020 Medlemspris Ikke medlemspris
Voksen/Adults 280 400
Ungdom/Youth (19-26) 140 400
Skoleungdom/Youth (13-18) 140 400
Barn/Childeren (4-12) 0 200
Barn/Childeren (0-3) 0 0
Hund/dog 100 100
Dagsbesøk =spise niste/do Medlem Ikke medlem
Dagsbesøk, teltere/Day visit and tent 50 75
Dagsbesøk familie/Day visit family 100 125
Bruk av hytta etter kl 18.00/Use the cabin after 6.00p.m 280 400
Priser skoleovernatting/foreninger/lag Pris/Mandag - fredag Pris/Fredag - søndag
Pr barn/ungdom (0-26 år)  100,- medlem/ikke medlem
Turledere/lærere - 2 stk Gratis medlem/ikke medlem
Turledere 3 og flere medlem/ikke medlem medlem/ikke medlem
UTLEIEPRISER 2020 - ikke helt ferdig, kommer snart:) Pris medlem/ikke medlem
Bjørnevasshytta (22senger) Etter avtale
Gaukhei hovedhytte (20 senger) Etter avtale
Tømmerstø ved kysten - hovedhytte (6 senger) Pris kommer
Tømmerstø ved kysten - anneks (4 senger) Pris kommer
Gammeløya ved kysten (8 senger)InnholdGammeløya ved kysten (8 senger) Etter avtale
MEDLEMSKONTINGENT 2020 Pris
Hovedmedlem 710
Hustandsmedlem 390
Honnør (over 67 eller ufør) 555
Ungdom (19-26) 360
Skoleungdom (13-18) 220
Barn (0-12) 135
Familiemedlemskap 1275
Livsvarig medlemskap 17750