Turistforeningens fantastiske tilbud er basert på frivillige innsats. Tusen takk til deg som nedlegger dugnadstimer for fellesskapet, og hjertelig velkommen til deg som ønsker å bidra. Vi har oppgaver til alle!

Hvert år jobber frivillige dugnad tilsvarende over 9 årsverk for DNT Sør .
Vil du bli turleder, hjelpe til på arrangement, være hyttevert, engasjere deg i turlag lokalt eller kanskje bli med i en våre fabelaktige dugnadsgjenger, da tar du kontakt på mail@dntsor.no eller 38 12 07 50. Eller gå inn på frivillig.no for registrering.

Frivillig arbeid = glede, samhold, fellesskap og meningsfull fritid.  


Lokale turlag
DNT Sør har Barnas Turlag Mandal, Lillesand, Kristiansand (Vågsbygd, Randesund)

Hyttedugnader
Hyttevakt sommer, malegjenger, rundvask, vedlikehold, vår- og høstklargjøring av hyttene.
I tillegg har DNT Sør tre kystledhytter, to på Tømmerstø og en på Gammeløya ved Flekkerøya.
På dntsor.no kan du finne dugnadsturer som arrangerers både vår og høst.

Løyper
DNT Sør har 350 km merkede løyper og disse skal re-merkes, merkekurs arrangeres hver vår.
Løypene må kloppes(legge treverk over myrer) enkelte steder - vi har egen kloppegruppe og egen løypegruppe. 

Styrearbeide
DNT Sør har et eget overordnet styre bestående av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Aktiviteter
DNTSør tilbyr aktiviteter for alle, barn til seniorer.
Vi trenger frivillige til å være med på dagsarrangementer, bli turleder for barn, ungdom, voksne og eldre - turlederutdanning tilbyr DNT Sør.

Vi trenger alle som har lyst til å bidra i turistforeningen, både unge og eldre, ta kontakt.