Kontakt oss

Ansatte

Bjørn Andersen-Steinsland

Daglig leder
Telefon: 900 81 481
Mail: bjorn.andersen-steinsland@dnt.no

Mie Kaasa

Driftsleder hytter og løyper
Telefon:951 18 404
Mail: mie.kaasa@dnt.no

Per Thomas Skaanes

Fagsjef friluftsliv
Telefon: 977 04 568

Mona Birkeland

Kontor- og butikkmedarbeider
Telefon: 381 20 750

Hanne C. Jensen

Prosjektleder Inkluderende Friluftsliv
Kontor- og butikkmedarbeider
Telefon: 381 20 750


Mette Olsson

Leder butikk og tursenter 
Telefon: 913 85 540

Kristina Humborstad

Kontor- og butikkmedarbeider
Telefon: 381 20 750
Mail: kristina.humborstad@dnt.no

Sondre Rua Dokken

Prosjektmedarbeider 
Telefon: 907 24 075

Andre opplysninger:

Organisasjonsnummer: 970 082 883 

Bankkonto:   3000 05 00018

IBAN: NO9230000500018 

Swift (BIC): SPSONO22