Kano

Har du lyst til å utforske fjellet med kano? Vi har kanotilbud for våre medlemmer på 3 av våre hytter, og muligheter for leie av kano i Valle. 

Kanotilbud til medlemmer. 

DNT Sør har flere muligheter med kano. Hyttene Øyuvsbu, Gaukhei og Bjørnevasshytta har alle kanoer som overnattende medlemmer av DNT kan benytte. På Øyuvsbu er det 2, det er 3 på Gaukhei og 6 på Bjørnevasshytta.

Det ligger vester i hyttene og ved Søndre Monsvatn. Det er begrenset utvalg av vester, så vi anbefaler å ta med egne vester om man planlegger å benytte kanoene. Vester til små barn må tas med.

All bruk av kano skjer på eget ansvar.

Vi har også 8 kanoer til leie på henger med årer og vester.

Ved leie av kanoer må dette kanoleie skjemaet leses og underskrives.

Prisliste for utleie pr kano: 

Pris for et døgn : 100 kr for medlem/ 200 kr ikke medlem

Deretter 1o0/200 kr pr dag i tillegg. 

Priser for leie av alle 8 kanoer på tilhenger:

Pr døgn: 800 kr for medlem/1500 kr for ikke medlem

Leien inkluderer vester og årer.

Ved lenger leie avtales pris med DNT Sør. 

Betaling gjøres til DNT Sørs konto 3000.05.00018. merk med navn og bruk. 
For leie ta kontakt på 907 24 075 eller epost sondre.rua.dokken@dnt.no.
Kanohengeren og utstyr befinner seg i Valle Setesdal og må hentes og leveres der.