Hytter og ruter 

DNT Sør har 12 fjellhytter i Setesdal Vesthei, og mer enn 250 km T-merka ruter.
I tillegg har vi to kystledhytter på Tømmerstø øst for byen, ei hytte på Gammeløya ved Flekkerøya, og ei nærturhytte i Mandal.
Vedlikehold av hyttene og re-merking av løyper gjøres av frivillige, og administreres av DNT Sør. 

Foto: Line Hårklau

Dugnadsarbeid på hyttene
Vedlikeholdet på hyttene gjøres av frivillige i sommerhalvåret.
I mai/juni klargjøres hyttene for sommeren med storrengjøring, bytte av sengetøy, rydde og andre forefallende arbeid.

Om høsten, stort sett i september/oktober klargjøres hyttene for vinteren. Da er det opprydding etter sommeren, ordne med avfall som skal ut av fjellet på vinteren, telle matlageret, tømme doene og diverse annet ifølge sjekkliste.
Både høst- og vårklargjøring foretas av faste hyttetilsyn. Tilsynet organiserer og planlegger det som skal gjøres, blir du med på dugnadsturer samarbeider dere om dugnaden på hytta. Ingen spesielle forkunnskaper trengs for å bli med på dugnad. Noen hytter er lett tilgjengelig, andre krever at du er i god form for å bli med på dugnadstur.

Rutine for hyttetilsyn

Annet vedlikehold omfatter maling av utvendig panel og vinduer, opprydding og annet relevant vedlikehold på hyttene.

Skjemaer til vår- og høstdugnadene:
Sjekkliste vår og høst
Telleliste selvbetjent hytte
Telleliste ubetjent hytte
Brannskjema
Reiseregning
​​​​​​​
Utleggsskjema


Hyttevakt
DNT Sør har hyttevakter på de største hyttene i påsken og om sommeren.

Hyttevakter om sommeren starter i uke 27, fra lørdag til lørdag hver uke fram til 32, fra uke 33 - 36 trenger vi vakter i helgene.

Du må være medlem og voksen for å være hyttevakt hos DNT Sør. Du må også ha gjennomført ambassadørkurs og det årlige informasjonsmøtet for hyttevakter. Både familier med barn, enslige, par og venner er hyttevakter for oss.
Les mer om rutiner for hyttevakter.
Søkeskjema for å være hyttevakt


Løypemerking
Alle rutene/løypene (250km) re-merkes stort sett hvert annet eller tredje år. For å re-merke løyper må du ha gjennomført merkekurs som arrangeres i mai hvert år.  Kurset gir opplæring i den nasjonal merkehåndboken

Merkingen gjøres i sommerhalvåret og du kan selv velge når det passer for deg å utføre jobben, mye avhengig av været.


Organisering
Dugnadsarbeidet organiseres av driftsleder i DNT Sør.
​​​​​​​Alle frivillige må være medlem av DNT og avtale alle oppdrag med foreningen før avreise.
Ta kontakt på mail.dntsor@dnt.no