Goder til frivillige

Dugnad er selve bærebjelken i foreningen og en innsats som kommer mange til gode, langt utover våre medlemmer. Som en stor TAKK for den frivillige innsatsen i DNT  Sør har vi en ordning med goder til frivillige.


Foto: Marius Dalseg Sætre

Følgende gjelder for alle frivillige 

Frivillige som er registrert som frivillig og medlem i DNT Sør som;
- hyttetilsyn (vår og høst)
- styremedlemmer, styre i lokallag – ungdomsgruppe - fjellsport – seniorgrupper
- turledere  
- dugnadsarbeider på hytte og løyper og på arrangementer

Følgende avtale gjelder på oppdrag:

 • Km-godtgjørelse for bruk av egen bil på avtalte turer. Det utbetales ikke tillegg for passasjer eller tilhenger
 • Gratis proviant fra proviantlager – inntil kr 150,- pr person pr døgn på avtalte oppdrag. Eller diettgodtgjørelse til de som ikke overnatter på ei hytte eller ubetjent hytte med kr 150,- pr pers pr døgn.
 • Uttak av proviant på selvbetjeningshytten (registreres på betalingsfullmakt)
 • Ulykkesforsikring (meld fra før du drar)
 • Årlige møter/relevante kurs i de forskjellige gruppene
 • Dugnadsfest i februar


Andre goder gjelder året etter at oppdraget er utført og gjelder i ett år:

Arbeidet må være betydelig, det vil si vært med på to eller flere oppdrag i løpet av året.

 • 50% rabatt på losji på DNT Sør-hytter, ikke bestillingshytter (Tømmerstø, Gammeløya, Bjørnevasshytte, Gaukhei hovedhytte). Frivillige medlemmer betaler halv pris av medlemsprisen, når app'en brukes er det losjipris for ungdom.
 •  Som medlem får alle 15% medlemsrabatt på kjøp i butikk (gjelder alle medlemmer)
 • 10% rabatt ekstra av medlemspris ved kjøp til eget bruk i DNT Sør-butikken. Det vil si 25% rabatt på veiledende pris.
  50% (ca) rabatt på kjøp av DNT profiltøy en gang pr år (vår)
 •  Du må selv gi beskjed til turinformasjonen/butikken at du er berettiget ekstra rabatten som frivillig.