Frivilligordning

Dugnad er selve bærebjelken i foreningen og en innsats som kommer mange til gode, langt utover våre medlemmer. Som en stor TAKK for den frivillige innsatsen i DNT  Sør har vi en ordning med ekstra goder til våre frivillige.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Frivillige som er registrert som frivillig og medlem i DNT Sør:

- Hyttetilsyn (vår og høst)
- Styremedlemmer, i lokallag - ungdomsgruppe - fjellsport – seniorgruppe
- Turledere  
- Dugnadsarbeider på hytter, løyper og arrangementer

Følgende avtale gjelder på oppdrag:

  • Km-godtgjørelse for bruk av egen bil på avtalte turer. Det utbetales ikke tillegg for passasjer eller tilhenger
  • Gratis proviant fra proviantlager – inntil kr 150,- pr pers pr døgn på avtalte oppdrag. Eller diettgodtgjørelse/refusjon av utlegg etter kvittering til de som ikke overnatter på ei hytte eller ubetjent hytte med kr 150,- pr pers pr døgn..
  • Ulykkesforsikring (meld fra før du drar)

Ordning for deg som har gjort en betydelig innsats:
Det vil si å ha vært med på to eller flere oppdrag i løpet av året.

  • 50% rabatt på losji på DNT Sørs hytter, ikke bestillingshytter (Tømmerstø, Gammeløya og Bjørnevasshytta hovedhytte). Frivillige medlemmer betaler halv pris av medlemsprisen. (Ved bruk av appen DNT Hyttebetaling, velg losjipris for ungdom.)
  • 25% rabatt på veil. pris ved kjøp til eget bruk i DNT Sørs Tursenter.
    Du må selv gi beskjed i Tursenteret at du er berettiget ekstra rabatt som frivillig.
  • 50% (ca) rabatt på kjøp av DNT profiltøy en gang pr år (vår)
  • Invitasjon til dugnadsfest i februar
  • Årlige møter og relevante kurs