dnt sør for alle

Foto: Anne Cathrine Sørlie

Naturen er åpen for alle, men vi vet at terskelen for å komme seg ut i naturen likevel kan være høy for mange. Det kan være ulike grunner til dette som f.eks. psykiske utfordringer, ensomhet, økonomi, kultur, mangel på kunnskap og erfaring osv. DNT Sør ønsker å være en åpen og inkluderende organisasjon som bidrar til å identifisere og senke terskelen og åpne døra til friluftslivet for absolutt alle. Hvis du har et ønske om å komme deg mer ut i naturen men ikke kommer deg over terskelen så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Finn en aktivitet, en tur, et kurs eller et arrangement som passer for deg eller ta direkte kontakt med Ingrid eller Anne Cathrine for en prat. Hvis vi ikke har et tilbud som passer kan du kanskje være med å sette i gang noe som kan åpne døren for flere.

DNT Tilrettelagt

Foto: Haakon Nordvik

Gjennom DNT tilrettelagt jobber vi for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer egne turer og aktiviteter for personer med utviklingshemming og egne turer og aktiviteter for personer med ulike fysiske funksjonsnedsettelser der vi også stiller med ledsagere. Vi ønsker å gjøre flere av DNTs eksisterende arrangement og aktiviteter tilgjengelig for flest mulig. Les mer.

Friluftsliv for flerkulturelle

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vårt mål er å bidra til at flere flerkulturelle kommer seg ut i naturen, blir bedre kjent med friluftslivet og sitt nærmiljø. Ved aktiv deltakelse ønsker vi at flere skal få muligheten til å bidra for fellesskapet, få større tilhørighet til friluftslivet og til DNT.  Gjennom aktiviteter, kurs og frivillighet i regi av DNT vil man, i tillegg til å få flotte naturopplevelser, lære hvordan det norske organisasjonslivet fungerer, hvordan samfunnet er bygget opp, hvordan man kan tilegne seg nettverk og kompetanse. Les mer

kontakt oss

Ingrid Røed Bech

Prosjektleder inkluderende friluftsliv
Telefon: 93 25 17 17
Mail: ingrid.roed@dnt.no

Anne Cathrine Sørlie

Prosjektleder inkluderende friluftsliv
Telefon: 99 43 93 79
Mail: anne.cathrine.sorlie@dnt.no