Dugnad

DNT Sør har ansvaret for 12 turisthytter og mer enn 250 km T-merka ruter i Setesdalsheiene. I tillegg disponerer vi 2 utleiehytter ved sjøen på Tømmerstø, Kristiansand øst. Alt vedlikeholdet av rutenettet og mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. Dugnadene foregår som regel over en langhelg eller i ukedagene, og på hver dugnad deltar fra to til seks personer, avhengig av arbeidsmengden på den enkelte hytte. Hyttedugnadene gjennomføres før den store trafikken i fjellet tar til, fra juni til begynnelsen av juli, høstklargjøringen av hyttene i løpet av september/oktober. Løypemerkingen foregår om sommeren.

Maling, kost og børste er noen av de viktigste redskapene for å merke sti.
Maling, kost og børste er noen av de viktigste redskapene for å merke sti. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Dugnadsarbeider på hyttene
Vedlikeholdet på hyttene gjøres av frivillige, enten på fjellhyttene eller hyttene ved sjøen. Vår- og høst klargjøringen, henholdsvis juni og sept/okt, foretas av de som er hyttetilsyn og sammen med andre frivillige. Hyttene skal vasket og ryddet, nytt sengetøy legges på, doene tømmes og søppeldunker tilrettelegges.

Øvrig vedlikehold kan omfatte maling/beising utvendig, male vinduer, opprydding og annet relevant vedlikehold gjøres om sommeren av frivillige.
Sjekkliste vår og høstklargjøring
Brannskjema
Reiseregning


Hyttevakt

DNT Sør har hyttevakter på de største hyttene i påsken og om sommeren.

I påsken ønsker vi verter fra palmelørdag til 1. påskedag. Jobben er å gi gjestene en hyggelig opplevelse, steke vafler/kaffe for salg, og påse av gjesten overholder rutinen med betaling og rydding/renhold på hytta. Du får sikkert mulighet til å ta en skitur midt på dagen. 

Hyttevakter om sommeren er kun på ukesbasis, og helger fra uke 34 - 36.
I tillegg til å ta imot gjester er det også noen forefallende vedlikeholdsarbeider som skal gjøres under oppholdet, dette avtales på forhånd.

Du må være medlem og gjerne fylt 25 år (litt avhengig av hvor stor kjennskap til DNT), være friluftsinteressert og sosial. Informasjonsmøte holdes i løpet av juni og er obligatorisk for å være hyttevakt. Det bør være to personer samtidig som hyttevakt.


Løypemerking

Re-merking av løypene starter i juli, eller så fort snøen er smeltet og det er tørket opp. I tillegg kan det være behov for å rydde kratt, sette opp stolper og skilt, lage klopper etc. Det arrangeres kurs i løypemerking hvert år på våren, og kurset gir en innføring i hvordan det skal merkes, og hvilke løyper. Det kreves ingen forkunnskaper, all opplæring blir gitt i henhold til merkehåndboken. Utstyret til merkingen hentes på vårt kontor.


Organisering
Dugnadsarbeidet organiseres av driftsleder i DNT Sør.
​​​​​​​Alle frivillige må være medlem av DNT og avtale alle oppdrag med foreningen.
Ta kontakt med Mie Kaasa, ring 38 12 07 50/951 18404 eller mie.kaasa@dnt.no