Dnt sørs Hytter

Nye Kvinen2
Nye Kvinen2 Foto: Bjørn Andersen-Steinsland
Stavskar
Stavskar

                          Gammeløya