DNT Tilrettelagt

Foto: Anne Cathrine Sørlie

I DNT Sør tilbyr vi ulike tilrettelagte turer og aktiviteter, både dagsturer og overnattingsturer i nærmiljø og på fjellet. Vi har egne arrangementer som er tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) og egne arrangementer som er tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske funksjonsnedsettelser (Klar det går).

FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

FTU er et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter, som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, skaper vi en felles arena for å ha det gøy sammen. Vi har tilbud en gang i måneden på ulike steder i Kristiansand med litt ulikt program, følg med i aktivitetskalenderen vår og bli med!

Ingen kommende aktiviteter.

"Klart det går" / Tur for alle

”Klart det går”, er turer som er åpne for alle men som er spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt syns-, hørsels- eller bevegelsesevne. Klart det går-turer kan være nærturer, fjellturer, fotturer, turer på vann, dagsturer eller turer over flere dager.

Vil du være med?

Kunne du tenkt å være med på tur? Har du andre ideer om hvordan vi kan jobbe for et mer inkluderende friluftsliv der enda flere kan delta? Vi ønsker gjerne å høre fra deg!

Frivillighet

Som med det meste i DNT, er det frivilligheten som gjør det mulig å tilby tilrettelagte turer. Vi trenger engasjerte friluftsinteresserte personer som ønsker å bidra som ledsagere, turledere og masse annet. Du trenger ikke å ha mye kunnskap eller erfaring for å være med, det holder at du har lyst, tid og overskudd. Ta kontakt hvis du vil vite mer, vi gleder oss til å høre fra deg.

Hytter for alle

DNT har mange hytter som kan nås med tog, bil eller båt. Grad av tilgjengelighet varierer, og vi har lyst at hver enkelte skal kunne finne en hytte som passer for dem! Prosjektet "Hytter for alle" startet i 2021 og har mål om akkurat dette - gjennom pålitelig informasjon om hyttenes tilgjengelighet publisert på UT.no. Dette prosjektet kan du lese mer om her: