Dnt ung

DNT Ung er for deg mellom 12 og 26 år som er friluftsinteressert, nysgjerrig og vil være mer ute. Turene er delt inn i alderskategorier 12-16 år (DNT X-ung) 13-16 år (DNT Ung) og 17-26 år. Det arrangeres flere turer for de i alderen 12-16 år, mens de eldste ungdommene organiserer sine turer i egen regi. Fjellsportgruppa er også et fint tilbud til de eldste ungdommene.