Barnas turlag

Foto: Barnas Turlag Lillesand

Barnas Turlag er et tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0 - 12 år.
Det er veldig gøy når mange er på tur sammen; til fots, på sykkel, i kano eller i en klatrevegg. 
Prøv ut tilbudet en gang eller to, og meld så barna inn i Barnas Turlag.
På overnattingsturer må alle være medlem.

Vil du starte opp turlag der du bor? Ta kontakt!