Kvistede løyper 2019

Om vinteren blir de mest brukte vinterrutene i fjellet i Sør-Norge merket med kvist. Rutene er lagt av erfarne fjellfolk som vet hvor det er trygt og best å gå. 

Kvistene i vårt område blir tatt ned etter påskeferien. I områder med ferdselsrestriksjoner fra 15. april (området på løypa Øyuvsbu-Svartenut og området rundt Øyuvsbu) står kvistene til 22. april.  Se kvistekart og kvistedatoene her.
Kvistedatoene er med forbehold om godt vær- og føreforhold.

Obs!! Bekker, elver og os ved utløp av vann kan være åpne, vær forsiktig og se alltid hvor du går. Det er endel overvann, sjekk før du går over vannene.
Sjekk vær- og føremelding før du legger ut på tur. Sjekk alltid hyttene og rutene på UT.no før du skal på tur


Her vil vi oppdatere fortløpende når de ulike rutene i vårt område er kvistet!

Følgende løyper er kvistet 22/2-19:

 • Sloaros mot Holmavasshytta (til siste bakken opp mot hytta)
 • Hovden til Hardingskaret er det kjørt med tråkkemaskin, videre til Sloaros over Langevatn blir kvistet neste uke.
 • Berg til Stavskar 
 • Stavskar til Bossbu
 • Bossbu til Svartenut
 • Øyuvsbu til Svartenut
 • Øyuvsbu til Håheller
 • Øyuvsbu til Monsvatn (mot Gaukhei) på grunn av overvann er løypa ikke kvistet fra Monsvatn til Gaukhei
 • Tjønndalen til Jokleiv (kom ikke lenger med kvistingen mot Gaukhei på grunn av snøforholdene pr dd)
 • Kvinen til Josephsbu 
 • Josephsbu til Gaukhei
 • Gaukhei til Storevatn ( det er ikke kvistet videre sørover, Langevatn er åpen mange steder)
 • Ljosland til Lakkenstova er kjørt opp med løypemaskin

Merk:

 • Vinterrutene på fjellet er merket med naturkvist i åpne områder, og med bambus der det er vegetasjon. 
 • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
 • Merkinga kan bli forsinket på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
 • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.

Følg alltid med på kartet

Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt veivalg i vinterfjellet kan du ikke alltid stole på merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp og spist av rein, eller været kan gjøre at du ikke kan følge merkingen. Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at du til enhver tid vet hvor du er. 

Det finnes mange turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har vinterrutene inntegnet. Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele landet. Hvis du bruker GPS må du uansett ha med papirkart og kompass.

Trenger du kart til turen? I vår turbutikk i Kristiansand kan du kjøpe turutstyr og kart til medlemspris.

Langs kvistede løyper i fjellet.
Langs kvistede løyper i fjellet. Foto: Julie Maske

Skrevet av Mona Birkeland 5. februar 2019