Kvinen skal bli ny

Startskuddet for byggingen av ny mindre hytte er 6. juni.  Byggingen har et stopp i juli og begynner på igjen 31. juli, og avsluttes i begynnelsen av september.
Vi trenger frivillige til å jobbe med sammen med byggmestere. Alle "hender" tas i mot med takk.

Den minste hytta som skal inneholde kjøkken, stue, tørkerom, tre soverom inkludert ett soverom for hund og eier, totalt ti sengeplasser. Hytta vil ligge noen meter vest for eksisterende hytte.

Dugnadsarbeide består i graving til fundamenter, rydding, bæring av plank, snekring med bistand av fagfolk, lage mat til gjengen etc. Vi har en prosjektleder som veileder alt arbeidet hele tiden.
Det legges opp til at frivillige er der en uke, men noen dager tas også i mot med takk.

Det eneste du trenger å ta med er arbeidsklær og toalettsaker. Mat og sengetøy fås på stedet.

I 2018 bygges ny stor hytte med plass til 30, den gamle Kvinen hytta blir revet. 

Ta kontakt til mail@dntsor.no el ring 38 12 07 50  -  dugnadsarbeide er gøy og sosialt!


Skrevet av Mona Birkeland 29. mars 2017