Årsmøte tirsdag 21. mars 

Velkommen til DNT Sørs årsmøte.

Tid: TIRSDAG 21. MARS KL 18.00. 
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda. Se kart.

Det blir servert kaffe/te og bakverk. Alle medlemmer over 15 år oppfordres til å komme.  

Saksliste:

1.       Åpning ved styrets leder 

2 a.   Valg av dirigent
2 b.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2 c.     Valg av referent
2 d.   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

3 a.    Årsmøteprotokoll forrige årsmøte

4 a.    Årsberetning 2016    
4 b.    Regnskap 2016
4 c.     Budsjett 2017
4 d.   Revisjonsberetning

5.       Kontingentfastsettelse for år 2018
5 b.    Styrets forslag: DNT Sør følger DNTs anbefalte satser.  

6.       Innkomne forslag fra medlemmer

7.       Valg av styre, valgkomité og revisor
7a.     Valg av styre
7b.     Valg av valgkomité
7c.      Styrets forslag: DNT Sør gjenvelger iRevisjon v/Kjell Arnvard som revisor.


Vedlegg:         -DNT Sørs årsmøteprotokoll fra 2016

-DNT Sørs årsrapport 2016 inkl. regnskap, årsberetning og revisors beretning

                          -Sak 7a Valg av styre

                          -Sak 7b Valg av valgkomité

                          -Budsjett 2017
Vel møtt!

Skrevet av Mona Birkeland 9. februar 2017