Gumpengruppen gir 1 million kr i gave!

Fra høyre: Helge Gumpen, varaordfører Jørgen Kristiansen, Nina Gumpen Hansen og Per Helge Gumpen. Til venstre: Styreleder i DNT Sør Jan Willy Føreland med sjekken fra Gumpengruppen.
Fra høyre: Helge Gumpen, varaordfører Jørgen Kristiansen, Nina Gumpen Hansen og Per Helge Gumpen. Til venstre: Styreleder i DNT Sør Jan Willy Føreland med sjekken fra Gumpengruppen. Foto: Trond Johanson

Gumpengruppen og DNT Sør ønsker Gammeløya tilgjengelig for alle! I anledning 80-årsjuileet til Gumpengruppen gir de hele 1 million kroner til DNT Sør, som bidrag til kjøp av Gammeløya! 

Selve arnestedet for Kristiansands opprinnelse kan nå bli tilgjengelig for allmenheten. Gumpengruppen ønsker å bidra og at dette skal være en gave til hele Sørlandets befolkning! Gammeløya er en privateid øy som ligger i sundet mellom Møvig og Flekkerøy.

Torsdag 10.11 var familien Gumpen, DNT Sør og representanter fra Kristiansand kommune på Gammeløya for overrekkelse av sjekk på en million kroner. Den ble umiddelbart ble gitt videre til Kristiansand kommune ved varaaordfører Jørgen Kristiansen. Vi takker familien Gumpen for denne meget generøse gaven, som sannsynligvis blir avgjørende for at kjøpet blir gjennomført.

DNT Sør har sammen med mange andre engasjerte, aktivt har jobbet med å få realisert kjøpet. Håpet er at et spleiselag mellom Miljødirektoratet, Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand kommune og Gumpengruppen kan sikre Gammeløya for alle! Det er forventet endelig politisk beslutning i begynnelsen av desember.

Dersom Gammeløya nå sikres slås tre fluer i en smekk:

  • For det første får regionens og byens befolkning tilgang til et vakkert rekreasjonsområde.
  • For det andre vil en ved å ta vare på fortiden, bidra til at Kristiansands historiske hukommelse ikke går tapt.
  • For det tredje sikres kulturminner av stor regional og nasjonal betydning.

DNT Sør er tiltenkt rollen som ansvarlig for driften av hytta på øya, og aktivt jobbe for at allmennheten skal få glede av denne perlen av et friluftsområde i gamle Flekkerø Havn. På øya er det flotte gressbakker og fine svaberg for bading og soling. Øya ønskes tilrettelagt for kyst- og friluftsaktiviteter, ved å tilby overnatting på hytta, og ved å tilrettelegge for badebåt, skyssbåter og kajakker. 

Festningsbygget på Gammeløya ble etablert i 1556. Planene for dette anlegget er gjengitt på det eldste håndtegnede og daterte kartet i Riksarkivets samling. 

Skrevet av Bjørn Andersen-Steinsland 11. november 2016