Kvinen skal rustes opp!

Kvinen Turiststasjon
Kvinen Turiststasjon

Endelig er det Kvinen sin tur! DNT Sørs fantastiske dugnadsgjeng trår til igjen, og bruker erfaringer fra byggingen av  Bossbu i 2014 og -15. Går det som vi ønsker kan byggingen starte i 2017. 

Kvinen Turistasjon er i dårlig bygningsmessig stand. Hytta er 46 år og tilfredsstiller få krav til komfort og hygge. En oppgradering er helt nødvendig og DNT Sørs styre har vedtatt at det nå er Kvinen sin tur. Bjørn Brandtzæg er frivillig prosjektleder og har sammen med fagfolk gjort en god og grundig analyse av Kvinen. Den er i så dårlig stand at det mest fornuftige er å rive eksisterende bygninger og bygge nytt. 

De gode erfaringene fra byggingen av Bossbu kommer til nytte, og planen er å bygge sikringsbu i 2017, og hovedhytta i 2018. I nært samarbeid med Flekkefjord og Oplands turistforening samler vi innspill fra brukere og naboer, før det søkes om byggingstillatelse. Forhåpentlig kan vi starte byggingen i juni 2017. 

DNT Sør var på befaring i august - se billedkarusell under.

Skrevet av Bjørn Andersen-Steinsland 2. september 2016