Frivillig i sommer?

DNT Sør trenger hyttevakter og frivillige til å re-merke løyper i sommer. Kunne dette vært noe for deg?

Vi trenger hyttevakter på ukesbasis fra uke 28 - 33 på Bossbu, Øyuvsbu og Gaukhei. Helger fra uke 34 - 36 på Bossbu, Øyuvsbu, Gaukhei og Lakkenstova.

I tillegg til å ta imot gjester er det også noen forefallende vedlikeholdsarbeider som skal gjøres under oppholdet, dette avtales på forhånd. 

Se hvilken uke eller helg de ulike hyttene trenger hyttevakt.

Hvem kan bli hyttevakt?
Du må være medlem av DNT og fylt 25 år, gjerne kjenne til DNTs selvbetjeningsystem, være friluftsinteressert og sosial. Informasjonsmøte holdes i løpet av juni og er obligatorisk for å være hyttevakt på DNT Sørs hytter om sommeren. Det må være to personer samtidig som hyttevakt på hyttene.

Re-merking av løypene starter i juli, eller så fort snøen er smeltet og det er tørket opp. Det arrangeres kurs i løypemerking hvert år på våren, og kurset gir en innføring i hvordan det skal merkes, og hvilke løyper. Det kreves ingen forkunnskaper, all opplæring blir gitt i henhold til merkehåndboken. Utstyret til merkingen hentes på vårt kontor.

Løyper for re-merking sommer 2016 - ta kontakt og "adopter" en løype

Merkekurs holdes tirsdag 31. mai - meld deg på!

Les mer om frivillig arbeid 

DNT Sør dekker mat med kr 100 pr døgn samt losji, og reisekostnader med offentlig transport fra Kristiansand eller km-godtgjørelse kr 3,80 pr km fra Kristiansand.

Høres dette fristende ut? Kontakt oss på mail@dntsor.no og si litt om deg selv, eller ring 951 18 404. 

Skrevet av Mona Birkeland 19. mai 2016