Pengegave

DNT Sør var blant de heldige som fikk pengegave fra Valle Sparebank i forbindelse med deres jubileumsår.

Vi takker for midlene vi får til innkjøp av utstyr, tilrettelegging og gjennomføring av Basecamp Fjell på Bjørnevasshytta.