Dugnad Gaukhei, sommeren 2021

Hovedhytta, Gaukhei
Hovedhytta, Gaukhei Foto: DNT Sør

Siden tidlig i høst har det vært gjort forberedelser for å gjennomføre et større vedlikeholdsprosjekt av hovedhytta på Gaukhei sommeren 2021. I alt vi bedriver er vi avhengige av frivillig innsats, og det er vi også denne gangen dersom vi skal komme i mål med det vi har tenkt å gjøre. Vi håper derfor at noen av dere har mulighet og lyst til å sette av tid i juni for å gi Gaukhei en ansiktsløfting.

Bakgrunn

I flere år har det vært behov for en rehabilitering av taket på hovedhytta. Torv og gammel plast/vanntetting må tas bort. Deler av undertak må antakelig også skiftes, og det tas høyde for dette i planleggingen. Nytt tak vil gjennomføres med ny papp, lekter og planketak. Alle pipebeslag må også erstattes, og det samme gjelder alt av vindskier, vannbord, pannebord, takrenner m.m..

På store deler av hovedhytta må også kledningen skiftes, og det må sikres større avstand fra kledning til bakken. Vinduene på kjøkkenet skal også byttes.

I tillegg til tak på hovedhytta så vil også tak på diverse andre uthus og anneks byttes samtidig, med noen mindre unntak.  

Gjennomføring

Arbeidsperioden vil være fra 31. mai til 2. juli, altså 5 arbeidsuker. Hver uke skal det være tilstede et arbeidslag bestående 5 byggmestre/tømrere og 5-6 dugnadsfolk. Arbeidet ledes av ansvarlig byggmester på stedet. I tillegg vil det være med en dugnadsleder som koordinerer dugnadsgjengen.

Dugnadsfolkene går inn til Gaukhei på søndagen, og retur etter lunch på fredag.

Arbeidet vil bestå av nedtaking av torv, langing og bæring for å serve håndverkerne, klargjøring og mottak av helikopterløft, maling, rydding, graving av dreneringsgrøfter m.m., rivning av gamle terrasser osv. I tillegg trenger vi hver uke en person som kan ta ansvar for matlaging for hele arbeidsskokken, ettersom det blir felles måltider.

Vi planlegger et felles informasjonsmøte i mai for mer informasjon om bakgrunn og gjennomføring av arbeidet.

Har du lyst til å bli med på laget og gjøre et løft på Gaukhei? Ta kontakt med:

Jonny Grundeland, epost: jonny.grundeland@dnt.no eller tlf: 91 76 88 83