Ny styreleder i DNT Sør!

Årsmøte 2020
Årsmøte 2020

For første gang i foreningens historie er det kvinnelig styreleder i DNT Sør. Sissel Strickert ble innstilt og valgt ved DNT Sørs utsatte årsmøte. Jan Willy Føreland ble samtidig takket for en fantastisk god jobb som styreleder de siste 6 årene. Årets årsmøte ble utsatt pga korona, men ble gjennomført som et fysisk møte med gode smittevernhensyn. 

Årsmøte ble arrangert på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Heldigvis kunne det gjennomføres nesten som "i gamle dager", som et fysisk møte uten å møtes via en skjerm. Med god avstand og de generelle smittevernrådene på plass, ble det et godt årsmøte med 58 deltakere. Dirigent Terje With Andersen ledet møtet på en god måte.

Valgkomiteen hadde innstilt Sissel Strickert som ny styreleder, og Maj-Kristin Nygård som nytt styremedlem.  Jan Willy Føreland gir seg som styreleder etter god ledelse i 6 år. Han har heldigvis et ønske om å fortsette som frivillig for DNT Sør. Styreverv i DNT Sør er frivillige og en del av det enorme dugnadsarbeide for friluftslivet, og styremedlemmene bidro i 2019 med imponerende   450 timer med frivillighet!

En stor takk til Jan Willy Føreland!

Foreningen ønsker å takke Jan Willy for hans engasjement for friluftsliv og for hans meget gode lederskap! Hans smittende gode humør og positivitet i kombinasjon med hans brede kompetanse har vært et gode for foreningen i utfordrende, spennende og positive år for DNT Sør. 

Sissel Strickert ny styreleder

For første gang i historien skal foreningen ledes av en kvinne - Sissel ble først kjent med DNT Sør da hun kontaktet foreningen og ønsket å starte trilleturer for småbarnsforeldre. Hun fortsatte som frivillig turleder, og har det siste året vært styremedlem. Hun er opprinnelig hedmarking, bosatt i Kristiansand, og svært aktiv innen friluftsliv. Hun er i dag strategisk rådgiver i forskningsorganisasjonen NORCE (tidligere Agderforskning), og har bred kompetanse som styret i DNT Sør vil ha god nytte av i årene fremover. 

Mie Kaasa ble takket 

I 19 år har Mie Kaasa vært en kjær medarbeider i DNT Sørs administrasjon. Som driftsjef og med mye kontakt med frivillige er hun godt kjent for mange medlemmer. Mie har har gjort en fantastisk jobb for DNT Sør og vil bli husket for sin kunnskap, engasjement og lojalitet. Hun ble takket formelt av i årsmøte, og DNT Sør ønsker alt godt til Mie i ny tilværelse!


Klikk her for å skrive tekst.

Mie Kaasa takkes av etter 19 år i DNT Sør
Mie Kaasa takkes av etter 19 år i DNT Sør