Villrein og ferdsel i fjellet

Villrein
Villrein Foto: Olav Strand/NINA

Denne vinteren er spesielt krevende for villreinen. Regn med påfølgende frost har ført til at store beiteområder i høgheia har blitt iset ned. Villreinen trekker da til andre områder enn vanligvis for å finne beite. Vi oppfordrer alle om å vise særlig hensyn til villreinen ved ferdsel i fjellet.

Det er kritiske forhold for villreinen i høyfjellet nå. Store deler av vidda er pakket med hard snø og is, noe som fører til dårlige beiteforhold og mattilgang for dyrene. Enkelte steder har reinen trukket ned mot hytteområdene for å finne mat. For å skåne villreinen gjennomfører DNT Sør noen tiltak nå. 

  • Vi har løpende dialog med vernemyndighetene (SVR) og Statens naturoppsyn (SNO) om situasjonen og om eventuelle tiltak skal iverksettes. For å skåne villreinen frarådes ferdsel til DNT Sør sine hytter Tjønndalen, Gaukhei, Josephsbu, Kvinen, Øyuvsbu, Svartenut, Bossbu og Stavskar. 
  • Informasjon om denne vinteren er lagt ut på alle berørte hytter i ut.no.
  • Vi har stoppet og avventer planlagt og avtalt transport av proviant og utstyr til aktuelle hytter.
  • De berørte hyttene er stengt for booking ut mars måned.
  • Av sikkerhetshensyn forsøker vi å kviste løyper når det er mulig. Kvistede løyper og åpne hytter kan redde liv. Dersom det er dyr i aktuelt område avventes dette. 
  • Vi har avlyst fellesturer og arrangement
  • Følg med på ut.no, Facebook og vår hjemmeside for informasjon - vi oppdaterer fortløpende.

Vi oppfordrer alle til å komme seg ut - men ta med dette i vurderinger, og husk at situasjonen for villreinen kan endre seg raskt. Les gjerne mer om villrein og Norges ansvar for å ta vare på arten her: Villrein