Stort engasjement på støttemarsj for naturen!

Nesten 300 deltok på støttemarsj til fjelltoppen Svaba i Evje og Hornnes kommune.
Nesten 300 deltok på støttemarsj til fjelltoppen Svaba i Evje og Hornnes kommune. Foto: Øivinn Bruce

En meget vellykket støttemarsj for naturen søndag den 12. mai, med flere oppmøtte enn forventet. Nesten 300 ble med på topptur til Svaba. Svaba på 645 moh risikerer å bli omringet av 3 vindkraftverk. Toppen som er en 10-toppers-tur i Evje og Hornnes kommune, er en perle med fin utsikt i alle himmelretninger over det kuperte landskapet mellom skog og fjell på 6-800 moh.

Det er godt å se at engasjementet er stort på Evje og i Agder, siden vi er en region som allerede er sterkt rammet av kraftindustrien som en stor leverandør av vannkraft. DNT Sør, La Naturen Leve og Naturvernforbundet holdt appell på toppen før det var åpen mikrofon for de som måtte ønske å si noe. 3 bilder av utsikten hvor vindturbiner var manipulert inn i korrekt størrelse vakte oppsikt selv blant deltakerne som nok alle er i mot vindkraft fra før.

I appeller ble blant annet følgende nevnt:

  • Vi som gikk i dag mener at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing.
  • Vi som gikk i dag mener at 3800 km2 av Agders natur ikke er «best egnet» til vind-industri.
  • Vi som gikk i dag mener at,  når FNs naturpanelrapport sier at klodens mest akutte trussel er tap av natur, blir det et paradoks å ofre natur for klimatiltak – uten å gå grundigere inn i alternativer som finnes.
  • Vi som gikk i dag mener at vi kan ha to tanker i hodet på en gang, klima og natur! Vindkraft på land er bare en av mange alternativ for å fase ut fossil energi.

Sven Hovden fra Lyngdal var engasjert deltaker på støttemarsjen. – jeg er selv grunneier og har vært mot og jobbet mot vindkraft i 8 år. I dag er jeg med på marsjen for å gi støtte til aksjoner mot vindkraft og for å bevare naturen vår. Vi må bevare det biologiske mangfoldet som er sterkt truet. Vi kan ikke redde miljøet med å ødelegge naturen.

Anne Britt Hovden og Sven Hovden fra Lyngdal, Valgbjørg Austbø, Gro Hobbesland og Sigbjørn Hobbesland fra Eiken deltok på støttemarsj for naturen.
Anne Britt Hovden og Sven Hovden fra Lyngdal, Valgbjørg Austbø, Gro Hobbesland og Sigbjørn Hobbesland fra Eiken deltok på støttemarsj for naturen. Foto: Bjørn Andersen-Steinsland

Det planlegges store inngrep i naturen

3 store bannere som viser utsikten med vindturbiner manipulert inn viser hvordan det kan bli. Det er planlagt 3 vindkraftverk med tilsammen 130 vindturbiner tett på Svaba. Høyden på turbinene skal være korrekte, vi har beregnet ut fra høydekurver på kartet. Merk at det ikke er satt inn korrekt antall med vindturbiner - det kan bli mange flere! Hver turbin krever en halv fotballbane med oppstillingsplass og ca 800 meter med grusvei for å frakte inn delene. Dette innebærer irreversible skjæringer i det kuperte landskapet.