Bli med på støttemarsj for naturen

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

12. mai arrangerer DNT støttemarsj for naturen på 14 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.  

DNT Sør og Aust-Agder Turistforening arrangerer støttemarsj i Evje søndag 12. mai.
​​​​​​​Mer informasjon kommer på dntsor.no

- Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.  

12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing seg til støttemarsj. DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate.  

-  Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier Per Hanasand. 

Store naturområder kan gå tapt 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. DNT er bekymret.  

–  Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Per Hanasand. 

Kjemper for fremtidens naturopplevelser 

Utkastet er sendt på høring, og Olje- og energidepartementet jobber med den endelige konklusjonen. DNT håper at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte. 

- Vi ønsker at politikerne skal tenke seg om én gang til. Vi trenger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.  Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn får de samme naturopplevelser som oss, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.  

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Stavanger Turistforening markerer med menneskelige møller 

I forslaget fra NVE er det blant annet valgt ut store områder i Rogaland, og Stavanger Turistforening skal visualisere en menneskelig vindturbin i støttemarsjen sin i Sandnes. Turbinen illustreres ved å holde hvite laken for å vise størrelsen på de 190 meter høye vindturbinene som kommer i Bjerkreim vindkraftanlegg. 

- Det står allerede mange vindturbiner i fylket, og mange flere har fått konsesjon. Budskapet er tydelig; det er nok vindkraft i Rogaland nå, sier Gunhild Holtet Eie, styreleder i Stavanger Turistforening. 

Les mer om den menneskelige vindturbinen her. ​​​​​​​

Registrer skrittene dine for urørt natur

Det er også mulig å vise sin støtte til naturen før støttemarsjene starter. Last ned DYTT.no, og gå for naturen vår med skrittene du registrerer. Deltakelsen er gratis! Last ned appen nå, og gjør deg klar til lanseringen. Etter 12.mai lager vi en oversikt over hvor mange skritt som har blitt registrert, i tillegg til fylkeslister. Husk at hvert skritt teller!

Dette gjør du for å registrere deg:

  • Gå inn på www.dytt.no
  • Klikk på logg inn
  • Klikk på «jeg har startkode» og skriv inn: gafornaturen
  • Registreringsskjema fylles ut

Her arrangeres støttemarsj for naturen 12. mai: 

  • DNT-Sør og Aust-Agder Turistforening - markeringsmarsj på Evje  

  • Harstad Turlag 

Skrevet av Mona Birkeland 26. april 2019