Nærtur for voksne

Foto: Øivinn Bruce

DNT Sør har en svært aktiv nærturgruppe som er ute på tur i nærområdet rundt Kristiansand nesten hver søndag. 
De fleste turene er på rundt 10-13 km, men èn gang i måneden arrangeres det langtur som er minst 20 km.

Turene legges ut på Facebookgruppen: DNT Sør Nærtur og på DNT Sørs Facebookside. De legges også ut på dntsor.no.
Langturene legges ute på DNT Sørs hjemmeside dntsor.no

Nærturgruppen ledes av turledere, og du får anledning til å bli kjent med nye turglade mennesker og komme deg ut i nye områder. Turene med DNT Sørs nærturgruppe er gratis. Vil du opprettholde formen, turgleden og delta i et sosialt felleskap? Bli med DNT Sør på nærtur!

Velkommen!

Skrevet av Mona Birkeland 10. mars 2021