Nærtur for voksne

Foto: Øivinn Bruce

DNT Sør har en svært aktiv nærturgruppe som er ute på tur i nærområdet rundt Kristiansand nesten hver søndag. 
De fleste turene er på rundt 10-13 km, men èn gang i måneden arrangeres det langtur som er minst 20 km.

Turene legges ut på Facebookgruppen: DNT Sør Nærtur og på DNT Sørs Facebookside. Langturene ligger ute på DNT Sørs hjemmeside dntsor.no

Nærturgruppen ledes av turledere, og du får anledning til å bli kjent med nye turglade mennesker og komme deg ut i nye områder. Turene med DNT Sørs nærturgruppe er gratis, og de fleste turene er uten påmelding. Vil du opprettholde formen, turgleden og delta i et sosialt felleskap? Bli med DNT Sør på nærtur!

Velkommen!

Skrevet av Mona Birkeland 17. januar 2019