DNT Sør og villreinen i Setesdalsheiene får tidenes julegave!

AKO Foundation, den ideelle stiftelsen etablert av kristiansanderen Nicolai Tangen, har gitt en ny hytte til DNT Sør i jubileumsgave. Gaven gir turgåere på Sørlandet tilgang til en splitter ny og moderne turisthytte, med enkel adkomst og alle fasiliteter. Men, enda viktigere, den generøse gaven gjør det mulig for DNT Sør å flytte populære Øyuvsbu, slik at villreinens ferdsel blir mindre forstyrret.  

Hyttegaven fra AKO Foundation ble gitt til DNTs Hyttefond i anledning DNTs 150-årsmarkering. Gaven er øremerket DNT Sør og Setesdalsheiene, og vil bli brukt til å bygge en ny og moderne hytte med alle fasiliteter og enkel adkomst fra bilveien. DNT Sør har besluttet at den nye hytta skal hete AKO Hytta, i tråd med tidligere tradisjon der gavehytter bærer givernes navn.

Jubileumsgaven blir særlig viktig for DNT Sør, siden den åpner for at det kan bygges en erstatning for Øyuvsbu. Øyuvsbu er en av våre mest besøkte hytter, men den store aktiviteten i området forstyrrer et villreintrekk. Vi er anbefalt å flytte den og har jobbet med å finne gode løsninger i lenger tid.  At vi nå har finansiering til å bygge en helt ny hytte gjør dette arbeidet mye enklere!


Turistforeningen og deres arbeid står for meg som en perfekt oppsummering på alt som er bra med Norge: Det er naturen, det er tilrettelagt for alle, og det er basert på tillit og dugnad, sier Nicolai Tangen. Å kunne gi en ny hytte til DNT er rett og slett utrolig hyggelig og dette har lenge stått på listen over ting jeg har lyst til å gjøre. Nicolai Tangen

Det skal nå etableres en arbeidsgruppe sammensatt av DNT Sør, grunneiere, verneområdemyndigheter og lokale kommuner.  I løpet av 2019 skal gruppen anbefale hvilken plassering som vil være det beste for villreinen, vern av naturen i området, grunneiere og fjellturistene.

Målet er at arbeidsgruppen innen sommeren 2019 skal gi en endelig anbefaling for plassering av AKO Hytta slik at driften ved Øyuvsbu kan legges ned. Vi håper å finne en plassering i nærheten av Brokke-Suleskarveien, for å kunne tilby en DNT-hytte som er enkel å besøke og tilgjengelig for alle, sier Bjørn Andersen-Steinsland, dagelig leder for DNT Sør.DNT Sør takker Tangen og AKO Foundation for denne fantastiske gaven!

Skrevet av Kristina Humborstad 18. desember 2018