Sommerbroer i Setesdal Vesthei

Hvert år på denne tiden tas sommerbroene i Setesdal Vesthei ned. Husk å ta dette med i beregningen når du planlegger høstturen i fjellet. Sommerbroene er merket med S på turkartet Nordeca Setesdal Vesthei nord og sør 1:50 000.

Sommerbroene i vårt område blir ikke tatt inn før etter høstferien! De blir tatt inn i slutten av oktober 2021!

Èn bro er dessverre ødelagt:

  • Broa 100 meter sør for Svartenut. Denne broa er tatt av isen, og er borte. Den vil ikke bli reparert før sommeren 2021. Frem til det må det vades. Dersom det er mye vann kan det være vanskelig å vade der hvor broa var. Det kan da være enklere å vade lengre opp i vassdraget.

Skrevet av Mona Birkeland 12. september 2021