Sommerbroer i Setesdal Vesthei

Hvert år på denne tiden tas sommerbroene i Setesdal Vesthei ned. Husk å ta dette med i beregningen når du planlegger høstturen i fjellet.

Broa rett sør for Svartenut tas ned mellom 25. og 27. september. (Før høstferien.) Denne broa ligger på stien mellom Svartenut og Øyuvsbu/Evardalen,

Broa ved Jokleivtjønni på stien mellom Tjønndalen og Gaukhei tas ned i midten/slutten av oktober. (Etter høstferien.)

Sommerbroene er merket med S på turkartet Nordeca Setesdal Vesthei nord og sør 1:50 000.

Skrevet av Mona Birkeland 20. september 2019