Sommerbroer i Setesdal Vesthei

I disse tider tas sommerbroene i Setesdal Vesthei ned. Ta dette med i beregningen når du planlegger høstturen i fjellet.

Broa rett sør for Svartenut tas ned mellom 10. og 12. oktober. Denne broa ligger på stien mellom Svartenut og Øyuvsbu/Evardalen,
Broa ved Jokleivtjønni på stien mellom Tjønndalen og Gaukhei tas ned 1. oktober. 

Sommerbroene er merket med S på turkartet Nordeca Setesdal Vesthei nord og sør 1:50 000.

Skrevet av Mona Birkeland 21. september 2018