Sommerbroer i Setesdal Vesthei

Hvert år på denne tiden tas sommerbroene i Setesdal Vesthei ned. Husk å ta dette med i beregningen når du planlegger høstturen i fjellet. Sommerbroene er merket med S på turkartet Nordeca Setesdal Vesthei nord og sør 1:50 000.

Sommerbroene blir tatt inn siste uka i oktober 2020!

Noen broer er dessverre ødelagt:

  • Broa 100 meter sør for Svartenut. Denne broa er tatt av isen, og er borte. Den vil ikke bli reparert før sommeren 2021. Frem til det må det vades. Dersom det er mye vann kan det være vanskelig å vade der hvor broa var. Det kan da være enklere å vade lengre opp i vassdraget.
  • Hengebroa mellom Sloaros og Holmavatnhytta, ca. 10 min. gange fra Sloaros. Denne er ødelagt av snø og is. Broa bør derfor ikke brukes, og det må vades i stedet. Denne ventes reparert sommeren 2021.

Skrevet av Mona Birkeland 17. september 2020