Dugnadsprisen 2017

Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T. Én av mange dugnadsoppgaver.
Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T. Én av mange dugnadsoppgaver. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Frivilligheten er bærebjelken i DNT Sør! Som frivillig får du først og fremst den gode følelsen av å bidra. Men hvert år blir en frivillig påskjønnet med dugnadsprisen. Vet du om noen du synes fortjener den? Se kriterier for kåringen under, og skriv til oss dersom du ønsker å foreslå din kandidat.

I år vil prisen deles ut på årsmøte den 20. mars. DNT Sør har mange frivillige som stiller trofast opp til ulike oppgaver, så dette er ingen enkel kåring. Dugnadsånden er imponerende stor i DNT Sør, og nå håper vi på foreslåtte kandidater fra dere som kjenner noen ivrige dugnadere. Send gjerne en epost til: mail.dntsor@dnt.no innen 1. mars. Kriterier for dugnadsprisen er: 

  • DNT Sørs dugnadspris tilfaller en eller flere personer som gjennom sin frivillige innsats har bidratt vesentlig til å fremme foreningens formål om å få mennesker til å oppleve gleden ved det enkle friluftsliv. 
  • For å bli kandidat til prisen forventes en betydelig innsats som blir lagt merke til. 
  • Innsatsen kan være knyttet til dugnad på hytter og løyper, turledelse, ledelse/tillitsverv i forbindelse med hovedforeningen, Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, Fjellsportgruppa, Seniorgruppa eller annen vesentlig innsats. 
  • Prisen kan utdeles én gang i året og skal overrekkes på dugnadsfesten i februar.
  • Ved vurdering av kandidaten kan det legges vekt på innsats både inneværende og tidligere år.
  • Medlemmer av DNT Sør kan komme med forslag til kandidat.
  • Kandidaturet avgjøres av en komité bestående av DNT Sørs daglige leder, styreleder og en styrerepresentant.
  • Selve prisen består av et innrammet diplom og et gavekort med verdi kr 3 500,- 
  • Prisen kan ikke gis til æresmedlemmer av foreningen eller styremedlemmer som er aktive i foreningens hovedstyre det året prisen deles ut.
  • Kandidaten bør være medlem av Turistforeningen.

Følgende har mottatt prisen:
​​​​​​​2001                Ivar Johannessen
2002                Erik Aune
2003                Rolf Johnsen
2004                Trygve Nuland
2005                Randi og Arvid Bjorvand
2006                Arne Rafaelsen
2007                Jorunn Gaupholm Håland
2008                Kjell Asdal
2009                Ole Eidet
2010                Inge og Vibeke Tjøm
2011                Kåre Pedersen
2012                Bjørn Brandtzæg
2013                Øivind Fredriksen
2014                Seniorgruppene
2015                Enny-Karin Vindheim
2016                Bjarne Fidje


DNT´s fotograf Marius Dalsæg Sætre var på besøk på Kvinen under dugnaden sommeren 2017. Se bilder fra den fantastiske dugnadsinnsatsen da den første hytta på Kvinen ble reist. Nesten 60 personer bidro! Den gamle hytta på bildet er nå revet. Til sommeren skal hovedhytta opp!