Vindkraften truer urørt natur

Vindkraftanlegg innebærer enorme inngrep i naturen. Her fra Egersund Vindkraftverk
Vindkraftanlegg innebærer enorme inngrep i naturen. Her fra Egersund Vindkraftverk Foto: Marius Dalseg Sætre

Vindkraftutbygging gjør flotte naturområder om til industrianlegg. Den gode nyheten er at det finnes alternativer.

Verden og Norge, har to store utfordringer; klima og miljø. Begge må løses samtidig, men DNT mener at vi ikke løser klimautfordringene ved å bygge ned mer natur  - tvert i mot. 

– Det må en enorm omlegging til for å berge klimaet, og vi i DNT er klare for å gjøre vårt. Nære reisemål i eget land vil bli enda viktigere. Men for at vi skal ha natur vi faktisk kan og vil reise til, må vi ta vare på det vi har. I dag finnes det kun 12 prosent villmarkspreget natur igjen, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

Naturen som industriområde

Vindkraft gjør naturen til et industriområde med store, irreversible inngrep i naturen. Vindturbinene er i dag opptil 220 meter høye og for hver turbin bygges 800 meter lange, brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.  

– Vi må klare å gjøre to ting samtidig: Sikre produksjon av grønn energi ved å ta de mest effektive klimatiltakene i bruk, samtidig som vi unngår å rasere vår egen natur. Dette er natur som utgjør livsgrunnlaget for dyreliv vi er avhengig av for å i det hele tatt leve. Dette er natur som lagrer CO2 og det er natur som gir oss livskvalitet og friluftsopplevelser for livet, sier Hanasand. 

Sats på oppgradering

DNT mener at det må rettes en langt større innsats i retning av energieffektivisering og -sparing. Det er store energitap fra bygninger og innen industri som man ved kjente grep kan gjøre noe med, og dermed redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder. 

– Energiøkonomisering har et stort potensial, i tillegg bør man ruste opp eksisterende vannkraftverk slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag, sier Hanasand. 

Les også:

Ønsket om stillhet og ro

Ved Midtfjellet vindkraftpark i Fitjar i Hordaland vises det til økt aktivitet på veiene som er laget i tilknytning til turbinene. Ordføreren sier til NRK at vindkraftanlegget har vært utelukkende positivt for kommunen. Men DNT deler bare delvis denne optimismen:

– Det er flott at folk er aktive og kommer seg ut. Når det først bygges vindkraftanlegg så er det fint at disse også tas i bruk til aktiviteter for befolkningen. Men det er ikke mangel på veier som er problemet, det er mangelen på urørt natur. Vi trenger ikke bygge ned uerstattelige naturområder for å få flere turveier, sier Hanasand.

Natur- og miljøbarometeret fra 2017 viser at for svært mange er opplevelsen av natur, ro og stillhet og frisk luft det som motiverer til friluftsliv og gir gode friluftslivsopplevelser.

– Urørt natur er i ferd med å bli et knapphetsgode, det forsvinner urørte naturområder i Norge for hvert år. Vi må ikke bygge ned så mye natur at ikke generasjonene etter oss også kan få denne typen naturopplevelser, sier Per Hanasand, styreleder i DNT. 

Signér oppropet: Ja til bevaring av kyst og fjell

Skrevet av Mona Birkeland 14. desember 2018