Mildvær preger skiføre

Fra Bossbu til Stavskar 17.2.2019
Fra Bossbu til Stavskar 17.2.2019 Foto: Sondre Rua Dokken

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert januar 2019


Snø

Mindre snø enn vanlig i fjellet og litt varierende skiforhold grunnet mye vind. Bedre forhold for ski i sørlige deler av agder, men over 500 m.o.h

I fjellet sørvest i regionen er det minst snø , men mer østover og nordover. Område rundt Hovden trenger mer snø for å gi gode forhold for ski utenfor løypene. Generelt gjennomfuktet snø helt til bakken opp til 1300 m.o.h. Mer råtten snø under 800 m.o.h. Trenger kuldegrader for å få fastere forhold under tregrensen.


Oppdatert 18.2. kl. 1500.

Høgås, Evje 90 - 100 cm snø. Oppkjørte løyper. Fuktig grovkornet snø.

Bortelid, ca 40 - 50 cm snø. Litt varierende forhold i fjellet pga vind. Fuktig grovkornet snø.

Ljosland, 45 - 55 cm snø Ujevnt fordelt pga vind. Fuktig snø.

Sirdal, 35 - 50 cm, ujevnt fordelt. Grovkornet fuktig snø.

Knaben, 40 - 60 cm.  Ujevnt fordelt. Fuktig snø.

Brokke 45 - 55 cm. Ujevnt fordelt i fjellet. Oppkjørte løyper. Fuktig snø.

Bjørnevatn, 60 - 80 cm. Ujevnt fordelt i høyden. I lesider generelt 100 - 150 cm, men mindre på toppene og vindsiden av fjellene. Fuktig snø.

Hovden 10 - 40 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Kun oppkjørte løyper i lysløype i Bykle og på Hovden. Kjørt med belter, men ikke satt spor i de fleste høyfjellsløyper. Fuktig snø.


Skredinfo 18.2. - 19.2.
Mildvær preger snødekket. Gjennomfuktet snø fra topp til bakken helt opp til 1300 m.o.h. Lite lagdeling under 800 m.o.h og snødekket som minner om situasjon i slutten av mai! Skredproblem nå er knyttet til våte løssnøskred i bratt terreng og våte flakskred som går pga svekking av svake lag ved påvirking av vann/fukt. Opphopning av vann i lag i snøen eller ved bakken kan også forekomme som  igjen kan medføre flakskred. Det er også observert sigesprekker der snødekket ligger på glatt fjell. Dette er også et faretegn som indikerer vann ved bakken som gir snøen dårlig binding til undelaget.

Skredfaren vurderes til 2/5. 

Isvarsel 18.2.

Generelt er det varierende is og usikker is på de fleste vann under 500 m.o.h. Lokal kunnskap og grundig sjekk av disse vannene er nødvendig. Over denne høyden og inn i landet er det stort sett farbar is på de fleste minste vannene (inntil 100 m lange og grunnere enn 2 m) og småvann (100 m til 2 km lange og grunnere enn 30 m). På mellomstore vann (2 til 10 km lange og 30-70 m dype) er det mer variabelt, men over 900 m.o.h er de fleste vann farbare av denne størrelsen. NB! mildvær de siste dagene har gitt økt vannstrømming ved inn/utløp som har svekket isen betydelig ved osene i de fleste vann. Det er også rapportert om overvann på mange vann, men med størst utfordring på vannene under 900 m.o.h.

Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.