15.1.2020 I høyfjellet er det skiføre, men mildt.

Lakkenstova 28.12.19. Illustrerer ganske like forhold som nå.
Lakkenstova 28.12.19. Illustrerer ganske like forhold som nå.

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  15. januar 2020


Snø

Lite snø i lavlandet under 600 m.o.h. og dårlig skiføre. Mildvær fortsatt med fuktig snø opp til 800 m.o.h. Mest snø nordøst (Bjørnevasshytta) i regionen og lengst nordvest (Haukeliseter). Ingen løyper mellom DNT hytter er stikka enda. Forventer at dette er klart ca uke 7.

Oppdatert 15.1 kl. 1400.

Høgås, Evje Issåle i skiløypene, ikke skiføre, tynt lag med våt nysnø.

Bortelid, 30-50 cm snø. Tynt lag med våt nysnø. Oppkjørte skiløyper.

Ljosland, ca 60 cm snø. 10 cm våt nysnø. Oppkjørte skiløyper.

Sirdal, 25-35 cm snø. Våt nysnø. Noen oppkjørte skiløyper.

Knaben, 15-20 cm snø. Våt nysnø. Dårlig skiføre, ikke oppkjørte løyper.

Brokke, ca 20 cm. Våt nysnø. Oppkjørte løyper.

Bjørnevatn, 60-70 cm. Våt nysnø opp til ca 800 m.o.h, tørrere i høyden.

Hovden, ca 40 cm. Våt nysnø opp til ca 800 m.o.h, tørrere i høyden. Oppkjørte skiløyper.


Skredinfo 15.1 - 16.1

Skredproblemet nå er mest knytta til nysnø, vind og vindtransportert snø. Dette gir fokksnøflak over nedføyket lag med nysnø. Dette problemet er mest å finne i leområder fra nordnordvest, nord, nordnordøst, nordøst, øst og sørøst. Mest gjeldene over 900 m.o.h der snøen er tørr nok til at den kan flyttes på av vind. Det anbefales å holde seg unna utløpsområder og terreng brattere enn 30 grader.

Det er gunstig temperatur for rask stabilisering av snødekke. Avtagende vind og nedbør i vår region fører til mer stabile forhold

Faregraden vurderes til 3/5, men vil kanskje gå mot 2/5 det neste døgnet.

Isvarsel 15.1.

Generelt en veldig mild vinter og dårlig is opp til 800 - 900 m.o.h. Over denne høyden er det kun svært små og små vann som regnes som farbare og trygge. Mildvær og nedbør gir mye vannstrømming i bekker og vannstrømming under isen, dette svekker is. Vær da spesielt varsom ved inn- og utløp på islagte vann. Utstikkende nes, odder kan også lokalt gi strømforhold som svekker is. Nysnø over dårlig is kan også kamuflere skumle forhold.