Uke 20 - Setesdalsheiene 

Stavsnuten, Haukelifjell, 14.5.22
Stavsnuten, Haukelifjell, 14.5.22 Foto: Ingunn K. Skaanes
Utsikt over Vidmyr mot Storenos, Stemtjønnutane og Veggine.15.5.22
Utsikt over Vidmyr mot Storenos, Stemtjønnutane og Veggine.15.5.22 Foto: Per Thomas Skaanes
"1000-meteren", Hengjefjell, Valle. 24.4.22
"1000-meteren", Hengjefjell, Valle. 24.4.22 Foto: Per Thomas Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  19. mai 2022

Snø

Mye snøsmelting de siste to-tre uker spesielt under 1000 m.o.h og der det ikke har vært særlig nattefrost. For det meste smelteomvandlet våt snø, men noe nysnø over 1200-1300 m.o.h 14. - 16.5. Mer barmark enn snø sør for Brokke- Suleskard og under 900 m.o.h. Fortsatt mulig å gå på ski lenger nord og over 1000 m.o.h. For det meste helt bart under 750-800 m.o.h. Noe mer snø- og snøflekker lenger nord og lengst vest i regionen.


Høgås, Evje; Bart og stort sett isfritt på alle vann.

Bortelid; Bart, noen snøflekker over 850 m.o.h

Ljosland; Bart, men tiltagende snøflekker over 800 m.o.h og i nord og nordøsthellinger.

Sirdal; Vekslende bart og snødekke. Fortsatt mulig å ta seg frem på ski i høyden over 900 m.o.h.

Knaben; Bart, men noe mer snø i høyden over 800 m.o.h

Brokke;  Bart opp til 850-900 m.o.h, mer snø i høyden og fortsatt mulig å gå på ski over 1000 m.o.h.

Bjørnevatn; Bart opp til ca 900 m.o.h, tiltagende snø over denne høyden spesielt i nord- og nordøsthellinger.

Hovden;  Mye bart opp til 800 m.o.h, men ligger ganske mye snø igjen i nord- og nordøsthellinger helt ned i 750 meters høyde. Mulig å gå på ski i høyden over 950 - 1000 m.o.h men for det meste bart i hellinger mot vest og sørvest.

Skredinfo 19. - 20.5.2022

For det meste smelteomvandlet snø i hele snøpakken i terreng under 1000 m.o.h. Enkelte steder må en vare oppmerksom på faren for skavlbrudd. Videre kan glideskred forekomme der snø løsner til bakken. Spesielt der underlaget er glatt (eks sva), se etter glidesprekker i snødekket og hold avstand der dette observeres.
I høyden over 12-1300 m.o.h kom det noe nysnø 13-16.5. Nysnøen har siden blitt gjennomfuktet, men er mer utsatt for å løse ut en den mer smelteomvandla snøen under denne høyden. Lokal nattefrost over 1200 m.o.h gir mer stabile forhold tidlig på dagen og skredfaren øker med økt solinnstråling og temperaturstigning.

Det er våte løssnøskred som er det mest relevante skredproblemet.
Faregraden vurderes til moderat (2/5).


Isvarsel 19.5.

For det meste isfritt opp til 500-600 m.o.h. Svært svekket is videre opp til ca 800 m.o.h. Høye temperaturer kombinert med noe nedbør har gitt mye overvann og gjør ferdsel på islagte vann vanskelig. Vann som har hatt mye snø på seg har forsinket issmeltingen, mens vann som har over tid nå vært snøfrie har gitt raskere smelting og svekking av is. Her kan en observere på isfargen. Er isen blitt veldig grå og går mot sort er det mye vann i hulrom i isen og dårlig/ufarbar is. Isen kan ha midlertidig bedre bæring etter en frostnatt, men kan fort miste bæreevnen ved solinnstråling utpå dagen.
Det er kun vann i høyden over 1100 m.o.h som vurderes som farbare. Dert kan likevel danne seg dype overvannsdammer ved pågående mildvær og nedbør.Haukelifjell, 14.5.22
Haukelifjell, 14.5.22 Foto: Per Thomas Skaanes
Stavsnuten 14.5.22
Stavsnuten 14.5.22 Foto: Per Thomas Skaanes