Fastere snø over tregrensa gode forhold for fjellski

Nykjørt løype ved Kvinen, 19.2.2018
Nykjørt løype ved Kvinen, 19.2.2018 Foto: Ingunn K. Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert februar 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2018


Status kvisting 2018:
Ljosland - Lakkenstova / oppkjørt løype. Sjekk ljoslandinfo.no for løypeoppdateringer.
Ljosland (nord i Langevatn) - Gaukhei / ferdig 
Pytten/Storevatn - Josephsbu / ferdig
Gaukhei - Josephsbu / ferdig
Josephsbu - Kvinen / ferdig
Kvinen - Donsen / oppkjørt løype. Sjekk skisporet.no for løypeoppdateringer. Kjørt 22.2.
Øyuvsbu - Gaukhei / ferdig
Gaukhei - Bortelid / ikke kvistet
Gaukhei - Tjønndalen / ikke kvistet
Berg - Stavskar /ferdig
Stavskar - Bossbu - Svartenut / ferdig
Svartenut - Håheller/Øyuvsbu / ferdig
Hovden - Langsvatn / (oppkjørt løype) ikke kjørt opp pr. 19.2. kl. 1300. Stengt inntil videre p.g.a. villrein. Sjekk hovden.com for oppdatering.
Langsvatn - Sloaros - Holmevass / ferdig

Snø

Mye snø i hele regionen. Mer enn normalt i sørøst, men mer normalt til litt under normalt i Setesdal Vesthei nord.

Generelt godt skiføre i hele regionen, mer over 500 m.o.h. Mest snø i sørvest og i område rundt Bjørnevasshytta.

Nysnø 18.-19.2. Varierende fra 5 cm - 20 cm. Det meldes om at snøen har satt seg mer i høyfjellet nå pga jevn vind de siste dager.


Oppdatert 22.2. kl. 1430.

Høgås, Evje 140 - 160 cm snø. 80-90 km oppkjørte løyper. Nysnø.

Bortelid, ca 130 - 150 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, 130 - 160 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper og skiføre i fjellet. Nysnø.

Sirdal, 110 - 130 cm, ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Knaben, 140 - 160 cm.  Ujevnt fordelt. Nysnø. Oppkjørte løyper.

Brokke 80 - 90 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, 160 - 180 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 90 - 100 cm. Nysnø. Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet. Nysnø.


Skredinfo 22.2. - 23.2.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til fokksnøflak over nedføyket myk snø. Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Der dette skredproblemet finnes vil det kreve lite tillegsbelastning for å løse ut skred. Skiftende vind fører til at en kan finne dette skredproblemet i flere himmelretninger. Hovedsaklig finner en likevel dette skredproblemet fra nordøst til sørøst pga vestlige vinder siste dager. Naturlige utløste skred er lite sannsynlig, men det ble observert et løssnøskred ved Haukeli 21.2. Det har også blitt observert svake lag av kantkorn og rimlag. Dette skredproblemet kan en finne over 900 m.o.h. Dette er mindre utbredt og de fleste steder finner en dette skredpoblemet lenger nede i snøen og stor tilleggsbelastning kreves for å påvirke. Fortsatt mulig å trigge der snødekket er tynt. 

Skredfaren vurderes til 2/5 som er moderat skredfare. Kalde temperaturer og lite vind konserverer situasjonen og lite endring forventes neste par døgn. 

Is 16.2.

Lite endring av is over 500 m.o.h. Vann under 400 m.o.h er ikke å betrakte som farbare selv om store variasjoen vil forkomme. Små og mellomstore vann over 1000 meter er farbare. Det er fortsatt meldinger om tynn is på enkelte store og dype vann i vest. F.eks Svartevatnet i Sirdal fikk islegging fra 17. januar og har fortsatt partier med tynn is. Vatnedalsvatnet i Setesdal er regulert og har også partier med tynn is.  Vi har fått inn flere meldinger fra Rennevann, Botnsvann og Bjørnevann de siste ukene. Det er trygg is på disse tre nevnte vannene. Det er likevel slik at innløp og utløp på disse vannene må en være varsom. Det er også rennene vann i mange bekker også i høyfjellet. Vær derfor varsom ved kryssing av større bekker/elver. Det har kommet mye snø de fleste steder og dette fører til overvann og noe sørpeis mellom nysnøen og fastere is. Der vinden har tatt kan det være bærende fokksnø. Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.