4.3.2021 - skiføre over 4-500 m.o.h, men tynt og lite snø flere steder der vind og regn i uke 8 tærte på snøen

Naturlig utløst flakskred, Strandenuten, Valle, 19.2.
Naturlig utløst flakskred, Strandenuten, Valle, 19.2. Foto: Sondre Rua Dokken
Samme sted som bilde over, østenden av Strandenuten, Bjørnevasshytta, 1.3.
Samme sted som bilde over, østenden av Strandenuten, Bjørnevasshytta, 1.3. Foto: Einar Skarpeid
Knaben, 800 m.o.h, 27.2.
Knaben, 800 m.o.h, 27.2. Foto: Per Thomas Skaanes
Knaben, mot gruva Knaben 1, øst for Grunnevassknuten, 800 mo.h. 27.2.
Knaben, mot gruva Knaben 1, øst for Grunnevassknuten, 800 mo.h. 27.2. Foto: Per Thomas Skaanes
Knaben, ved Bergetjødn 820 mo.h. Vått flakskred i sørvestvendt helling. 27.2.
Knaben, ved Bergetjødn 820 mo.h. Vått flakskred i sørvestvendt helling. 27.2. Foto: Per Thomas Skaanes
Knaben 800 m.o.h mot Grunnevassknuten. 27.2.
Knaben 800 m.o.h mot Grunnevassknuten. 27.2. Foto: Per Thomas Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  4. mars 2021

Snø

Skiføre stort sett over 400 - 500 m.o.h. Regnvær til fjelltopp i uke 8 med påfølgende mildvær og sol. Videre påfølgende kulde spesielt på nettene. Frossen og hard snø for det meste grovkornet under 800 m.o.h. Oppmykning i det øverste snødekket der sola tar. De vindutsatte ryggene har nå lite til ingen snø flere steder etter mildværet.

Det meste av rutenettet til DNT Sør er nå ferdig stikket, sjekk artikkel for kvistede løyper for status.


Høgås, Evje; 40 - 90 cm snø. Ca 100 km med oppkjørte løyper pr. 4.3. Grovkornet frossen eller grovkornet våt snø.

Bortelid; 70 - 100 cm snø. Ca 100 km oppkjørte løyper. 

Ljosland; ca 80-100 cm snø. Ca 50 km oppkjørte løyper. 

Sirdal; 30-60 cm snø. 1-3 dager siden løypekjøring. eks Flesebekk-Donsen kjørt 3 dager siden. Videre merket løype helt inn til Kvinen (staur med rødt merke). Kjørt også løyper fra Haugen mot Ognhellervatn, Hønedalen og Jogledalen for 1 dag siden. En del bare partier både i og utenfor løype.

Knaben; 30-60 cm snø. Ca 40 km oppkjørte løyper.

Brokke;  ca 70 - 100 cm snø. 50 km oppkjørte løyper.

Bjørnevatn; 80 - 120 cm snø. Oppkjørte løyper ved Lille Bjørnevatn og Bakkebu samt løyper ved Hallbjønnsekken. 

Hovden;  15 - 40 cm snø. Oppkjørte løyper, men svært lite snø og ingen løypekjøring før det kommer mer snø. Faste forhold utenfor løype så fint for fjellski.

Skredinfo 4. - 5.3.2021

I lavlandet og opp til 7-800 m.o.h er snøen for det meste smelteomvandlet og stabil. Stadig frysing spesielt på nettene gir ytterligere stabilisering. Det finnes fremdeles vedvarende svake lag i snøen over 1000 - 1200 m-o.h, men pga hard frossen snø øverst vil det kreve stor tillegesbelastning for å trigge disse svake lagene. Vær obs der snødekket er mykt pga soloppvarmning og tynt der er det mest sannsynlig å kunne påvirke de vedvarende svake lagene. Videre vil kraftig soloppvarming kunne gi våte løssnøskred og enkelte steder kan det være fare for glideskred der en får soloppvarming og smeltevann langs sva.

Faregrad vurderes til stort sett å ligge på 1, men mot 2 i de nordlige og nordøstlige deler av vår region.

Isvarsel 4.3.

Issmelting langs hele kysten den siste uken. Overvann de fleste steder der mildværet har nådd. Ferdsel på is i lavlandet anbefales ikke. Varmegrader opp til 700 - 800 m.o.h og videre svekking av is i denne høyden spesielt der det er økt vannstrøm på soleksponerte vann. I innlandet og høyfjellet over 700 - 800 m.o.h er vann helt opp til mellomstore vann (2-10 km lange,  30-70 meter dype) farbare. Lokale forskjeller vil forekomme og vær varsom ved innløp/utløp og trange passasjer der vannstrøm under is er sannsynlig.