20.5.2020 - Flotte forhold for vårski i høyfjellet 

Brattkjøring ned renne fra Høgsætet 1268 m.o.h øst for Bjørnevasshytta. 19.5.2020
Brattkjøring ned renne fra Høgsætet 1268 m.o.h øst for Bjørnevasshytta. 19.5.2020 Foto: Sondre Rua Dokken
Tjørnbrotbu 1305 m.o.h ved Hovden 13.5.2020.
Tjørnbrotbu 1305 m.o.h ved Hovden 13.5.2020. Foto: Leif Westgård

Vi minner instendig om at alle fjellskifolk må vise hensyn til villrein og respektere ferdselsforbudet 25.4.-31.5. ved Bossbu og Svartenut pga kalving. Det er også ferdselsforbud nord for Øyuvsbu (Svarteløkfjellet og Urdvasshei) og sonen rundt Øyuvsbu pga villreintrekk frem til 20.5. Villreinen er mer spredt i år og det kan føre til kalving også langt sør i Setesdalsheiene. Ved observasjon av villrein hold da lang avstand fra villreinen og trekk rolig unna.


Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  20. mai 2020

Snø

Mye snø for årstiden over 900 m.o.h, men også skiføre ned til 700 m.o.h flere steder. Mest snø høyt til fjells i område rundt Bjørnevasshytta og lengst nordvest i regionen.

Oppdatert 20.5. kl. 1100

Høgås, Evje, Barmark og fine forhold for fotturer utenom myrer. De fleste større vann er isfrie.

Bortelid, stort sett bart rundt skisenteret. Du kan ta beina fatt med ski på sekken opp Slåttedalen. Mer snø over 800 m.o.h og ok skiføre. 

Ljosland, stort sett bart under 750 m.o.h, men ok skiføre over 800 m.o.h. Skiføre inn til Lakkenstova.

Sirdal, stort sett bart under 700 m.o.h. Over denne høyden bedre forhold, men mye avsmeltet i sør, sørvest og vesthellinger. Rapport om bra skiforhold 7.5. fra Flesebekk- Donsen- Kvinen, men nå er det nok bart opp til 750 m.o.h langs denne traseen. Overvann og en del dårlig is langs land og der vann strømmer under is.

Knaben, stort sett bart under 750 m.o.h. Over denne høyden mer snø men varierende forhold, mye avsmeltet i sør, sørvest og vesthellinger.

Brokke, stort sett bart under 750 m.o.h. Mer snø i høyden og mer enn normalt over 850 m.o.h.

Bjørnevatn, ca 50-70 cm snø på 800 m.o.h, mer i høyden. Gode skiforhold. Is begynner å gå fra land noen steder og noen overvannsdammer ved sol og varme.

Hovden, 30 - 60 cm snø på 800 m.o.h mer i høyden. Galten og Auersvatn ble preparert med løypemaskin 20.5.


Skredinfo 20.5. - 21.5.

Nysnø kombinert med vind lørdag 16. og 17.5. har bygget opp skavler og pålagra fokksnø på glatt skare flere steder, men mest i vestlige og nordvestlige deler av regionen. Soloppvarming og mulig meldt regn vil kunne svekke bindinger mellom skarelag og overliggende fokksnøflak. Andre faremomenter nå vil være utløsing av våte løssnøskred knyttet til soloppvarming i himmelretningene vest, sørvest, sørsørvest, sør og sørsørøst. Våte løssnøskred kan også være naturlig utløst. Videre må en være oppmerksom på mulige skavlbrekk pga soloppvarming/regn og svekking av bindinger i snødekket. Videre kan glideskred der en får smelting pga vannstrømming langs bakken representere noe risiko. Unngå opphold over lengre tid under heng med synlige glidesprekker.

Faregraden vurderes til 2/5 med sannsynlighet for liten endring av dette de neste dagene. Faregrad lengst sør og øst mot grensen til Telemark vurderes til 1/5 da det er observert svært få steder med fokksnøflak på glatt skare og for det meste smelteomvandlet grovkornet snø.

Isvarsel 20.5.

Dårlig is og svak våris under 700-800 m.o.h. Stort sett farbar is over 900 m.o.h. Se etter fargen på isen. Mørk grå is tyder på våris som er omdannet is til staver med stort vanninhold og svake bindinger. Is eksponert for soloppvarming vil gi dårligere is jo lenger ut på dagen du kommer. Kraftig nattefrost kan på nytt gjøre isen farbar. Mye snø på isen som har bærende skare kan bære skiløper, men igjen ved soloppvarming og svekking av skaren kan en gå gjennom snøen og få lite bæring på svak våris under.

Vis varsomhet ved innløp og utløp da snøsmeltingen er i gang og det er mye vannstrømming under isen ved disse stedene på vannene. Også mer vannstrømming ved trange sund og utstikkende odder. Enkelte steder kan isen også ha sluppet fra land og ha tynn dårlig is nærmest land,. men kan være sikrere utpå vannet.