8.4.2019 Faste forhold og skiføret holder til påske de fleste steder

Holfjell ved Bjørnevatn 1294 m.o.h, 11.4.
Holfjell ved Bjørnevatn 1294 m.o.h, 11.4. Foto: Per Thomas Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  12. april 2019


Snø

Mindre snø enn vanlig i fjellet og litt varierende skiforhold grunnet skiftende vind siste dager og smelting i sør- og sørvestvendte helninger tidligere. Generelt er snømengden 40 - 60 cm i fjellet, men område rundt Hovden har mindre snø enn dette og noe mindre også lengst sørvest i regionen. 

I fjellet sørvest i regionen er det minst snø , men mer østover og nordover. Vindeksponerte steder i høyfjellet kan det til dels være nesten bart. Fast gammel grovkornet snø under som bærer godt. Der snøen ligger er det faste og fine forhold for skigåing.

Lave temperaturer på nettene gir meget faste og gode skiforhold der snøen ligger.

Oppdatert 8.4 kl. 1300.

Høgås, Evje 20 - 50 cm snø. Oppkjørte løyper. Grovkornet snø.

Bortelid, ca 20 - 40 cm snø. Oppkjørte løyper. Grovkornet snø.

Ljosland, 30 - 50 cm snø Ujevnt fordelt pga vind. Grovkornet snø.

Sirdal, 30 - 50 cm, ujevnt fordelt. Grovkornet snø. Noen bare partier.

Knaben, 15 - 30 cm. Ujevnt fordelt. Grovkornet snø. En del bare partier.

Brokke 30 - 50 cm. Ujevnt fordelt i fjellet. Oppkjørte løyper. Grovkornet snø.

Bjørnevatn, 40 - 60 cm. Ujevnt fordelt i høyden. I lesider generelt 50- 70 cm, men mindre på toppene og vindsiden av fjellene. Avblåst og til dels nesten bare partier på eksponerte høydedrag.

Hovden 15 - 50 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Fine forhold for fjellski i høyden. Rapport fra lørdag 6.4. forteller om spesielt gode forhold rundt Nos, Storenut og Stemtjønnnknutane. En del bare partier og tynt snødekket der vind og sol har fått tak.

Oversikt over DNT Sørs kvistede løyper finner du her!

Skredinfo 8.4 - 9.4

Varme til fjelltopp i hele regionen både lørdag 6.4. og søndag 7.4. Kuldergrader på nettene virker stabiliserende på snødekket og det meste av snøen går mot en grovkornet type. 
Under 800 m.o.h er det meste av snøen påvirket av varme og stabilisert. Eldre snølag er smelteomvandla og stabilt. Enkelte steder ved synlige sigesprekker kan glideskred oppstå. I noen bratte heng som er utsatt for varme ved solpåvirkning kan våte løssnøskred oppstå. Terreng som består av sva er mest utsatt for problemet beskrevet over. Vær også oppmerksom på snøskavler som kan være utsatt for soloppvarmin hvor bindinger i snøen svekkes. Skavlbrekk kan oppstå. 

Faregraden vurderes til 1/5.

Isvarsel 12.4.

Generelt er det varierende is og usikker is på de fleste vann under 600 m.o.h. Her er isen grå og går mot våris. Lokal kunnskap og grundig sjekk av disse vannene er nødvendig. Over 700 - 800 m.o.h og inn i landet er isen mer usikker og varierer mye. Det er også smelting nedenifra pga stor vannstrømming etter relativt mildt vær. Over 900 m.o.h er det farbar is på de fleste minste vannene (inntil 100 m lange og grunnere enn 2 m) og småvann (100 m til 2 km lange og grunnere enn 30 m). På mellomstore vann (2 til 10 km lange og 30-70 m dype) er det mer variabelt, men over 900 m.o.h er de fleste vann farbare av denne størrelsen. Det er meldt inn om flere steder med åpne bekker også i høyfjellet. Det kan forekomme overvann på flere vann opp til rundt 900 meter over havet dersom solen smelter opp tidligere frossen sørpeis. Det er meldt betydelig kaldere fremover og det ventes da lite overvannsproblematikk over 800 m.o.h. Ferdsel over vannene vil være best tidlig på dagen pga kulde på nettene.

Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der tidligere mildvær med vannstrømming under isen har svekket isen.