Lite snø og varierende skiforhold

Setesdal Vesthei, i nærheten av Svartenut. 6.1.2019.
Setesdal Vesthei, i nærheten av Svartenut. 6.1.2019.

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert januar 2019


Snø

Lite snø i fjellet og veldig varierende skiforhold grunnet mye vind. Bedre forhold for ski i sørlige deler av agder, men over 500 m.o.h

I fjellet vest i regionen er det ikke skiføre, men noe mer nordover og i østlig del av regionen. Beste tipset for gode opplevelser på ski nå er område Høgås - Gautestad.


Oppdatert 14.1. kl. 1400.

Høgås, Evje 40 - 50 cm snø. 80-90 km oppkjørte løyper. Fast snø med tynt lag mykere smelteomvandlet snø.

Bortelid, ca 10 - 20 cm snø. Oppkjørte løyper, men best forhold rundt skistadion i konkurranseløypene. Lite snø på fjellet.

Ljosland, 15 - 20 cm snø Ujevnt fordelt. Mer snø nødvendig for oppkjøring av løyper.

Sirdal, 0 - 10 cm, ujevnt fordelt. Ikke kjørt siden forrige helg.

Knaben, 0 - 5 cm.  Ujevnt fordelt. Ikke oppkjørte løyper.

Brokke 10 - 20 cm. Oppkjørte løyper i deler av lysløype og på Brokke Suleskardveien. Lite snø i fjellet.

Bjørnevatn, 20 - 40 cm. Ujevnt fordelt i høyden.

Hovden 5 - 15 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Kun oppkjørte løyper i lysløype i Bykle og på Hovden. Mulig å gå på ski i fjellet da det er hard såle der det ligger snø. Tynt lag med nysnø (ujevnt fordelt).


Skredinfo 14. - 16.1.

Generelt lite snø og avblåst i vestlige og nordvestlige helninger. Gammelt snødekke er stort sett stabilt og mye skal til for å kunne påvirke dette dekket. Skrefaren nå er i forbindelse med noe nysnø kombinert med vind som avsetter fersk fokksnø i helninger fra nordøst, øst, sørøst, sør og sørvest. Dette kan gi seg utslag i skredproblemet; fokksnø med dårlig binding mellom lag internt i fokksnøen. Enkelte steder er det rapportert om oppbygging av kantkorn mellom skarelag. Dette er sannsynligvis noe mindre utbredt, men en må følge med på denne utviklingen.

Skredfaren vurderes til 2/5.

Isvarsel 14.1.

Generelt er det usikker is på de fleste vann under 500 m.o.h. Over denne høyden og inn i landet er det stort sett farbar is på de fleste minste vannene (inntil 100 m lange og grunnere enn 2 m). På småvann (100 m til 2 km lange og grunnere enn 30 m) og mellomstore vann (2 til 10 km lange og 30-70 m dype) er det mer variabelt, men over 900 m.o.h er de fleste vann farbare av denne størrelsen.

Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.