Fastere snø over tregrensa og gode forhold for fjellski

På vei til Lakkenstova, Ljosland 18.3.2018
På vei til Lakkenstova, Ljosland 18.3.2018 Foto: Ingunn K. Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert mars 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2018


Status kvisting 2018:
Ljosland - Lakkenstova / oppkjørt løype. Sjekk ljoslandinfo.no for løypeoppdateringer.
Ljosland (nord i Langevatn) - Gaukhei / ferdig 
Pytten/Storevatn - Josephsbu / ferdig
Gaukhei - Josephsbu / ferdig
Josephsbu - Kvinen / ferdig
Kvinen - Donsen / oppkjørt løype. Sjekk skisporet.no for løypeoppdateringer. 
Øyuvsbu - Gaukhei / ferdig
Gaukhei - Bortelid / ferdig 
Gaukhei - Tjønndalen /ferdig
Berg - Stavskar /ferdig
Stavskar - Bossbu - Svartenut / ferdig
Svartenut - Håheller/Øyuvsbu / ferdig
Hovden - Langsvatn / ferdig kvistet - preparert løype pr. 23.03. (sjekk hovden.com for oppdatert info)
Langsvatn - Sloaros - Holmevass / ferdig

Snø

Mye snø i hele regionen. Mer enn normalt i sørøst og sørvest, men mer normalt til litt under normalt i Setesdal Vesthei nord.

Generelt godt skiføre i hele regionen, mer over 500 m.o.h. 

Litt nysnø 19. og 21.3. Varierende fra 0 - 10 cm. Vind i høyfjellet har gitt bærende fokksnø mange steder, men i lesider mykere fokksnø. Flere steder med solskare.


Oppdatert 21.3. kl. 1400.

Høgås, Evje 120 - 130 cm snø. 80-90 km oppkjørte løyper. Nysnø.

Bortelid, ca 130 - 140 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, 130 - 140 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Sirdal, 110 - 130 cm, ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Knaben, 140 - 160 cm.  Ujevnt fordelt. Nysnø. Oppkjørte løyper.

Brokke 70 - 80 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, 140 - 160 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 90 - 100 cm. Litt nysnø 21.3. Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet. Løypa inn til Sloaros kjøres ikke pga hensyn til villrein. Løypa er kvistet.


Skredinfo 21.3. - 22.3.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til fokksnøflak over nedføyket myk snø. Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Der dette skredproblemet finnes vil det kreve lite tillegsbelastning for å løse ut skred. Skiftende vind fører til at en kan finne dette skredproblemet i flere himmelretninger. Hovedsaklig finner en likevel dette skredproblemet fra nordøst til sørøst pga vestlige og nordvestlige vinder siste dager. Det har blitt observert svake lag av kantkorn flere steder. Dette svake laget er de fleste steder under et tykt og hardt lag og er vanskelig å påvirke MEN det svake laget kan trigges der snødekket er tynt. Det sist nevnte skredproblemet finnes over 900 m.o.h.

Skredfaren vurderes til 2/5 som er moderat skredfare. Det forventes at skredfaren holder seg på 2/5 neste par døgn. Svakt lag av kantkorn over skare vil ligge beskyttet under flere lag med fokksnø. Videre fyker det fortsatt noe nysnø rundt i fjellet som kan beygge opp ferske fokksnøflak.

Is 21.3. lite endring siden forrige varsel for en uke siden. Islegging i lavlandet (under 600 m.o.h) har stoppet opp og isen har svekket seg noe her.

Små og mellomstore vann over 4-500 m.o.h regnes nå som farbare. Langs kysten er det store forskjeller pga mye vind som har forsinket islegging der vinden har tatt. Det er også flere vann med tynn is under snø som gir utfordringer med å se hvor isen er dårlig. Vi har fått inn flere meldinger fra Rennevann, Botnsvann, Øyuvsvatn, Øyvatn og Bjørnevann de siste ukene. Det er trygg is på disse fem nevnte vannene. Det er likevel slik at innløp og utløp på disse vannene må en være varsom. Det er også rennene vann i mange bekker også i høyfjellet. Vær derfor varsom ved kryssing av større bekker/elver. Det er lite til ingen overvannsproblematikk da det har vært kaldt og mye vind i fjellet. Der vinden har tatt kan det være bærende fokksnø. Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.