Nysnø flere steder og fast under med skare eller hard fokksnø

På vei mot Hovden 1.4., nordvest for Berdalsbu på ca 1100 m.o.h
På vei mot Hovden 1.4., nordvest for Berdalsbu på ca 1100 m.o.h Foto: Njaal Birkeland

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert april 2018

Kvistekartet og kvistedatoene for 2018


Status kvisting 2018 (oppdatert 18.04):
Ljosland - Lakkenstova / oppkjørt løype. Sjekk ljoslandinfo.no for løypeoppdateringer.
Ljosland (nord i Langevatn) - Gaukhei / kvistingen vedlikeholdes ikke 
Pytten/Storevatn - Josephsbu / kvistingen vedlikeholdes ikke
Gaukhei - Josephsbu / kvistingen vedlikeholdes ikke
Josephsbu - Kvinen / kvistingen vedlikeholdes ikke 
Kvinen - Donsen / oppkjørt løype. Sjekk skisporet.no for løypeoppdateringer. 
Øyuvsbu - Gaukhei / er tatt ned
Gaukhei - Bortelid / tas ned 21.04
Gaukhei - Tjønndalen /tas ned 21.04
Berg - Stavskar /tas ned uke 16
Stavskar - Bossbu - Svartenut / tas ned uke 16
Svartenut - Håheller/Øyuvsbu / er tatt ned
Hovden - Langsvatn / tas ned 21.04
Langsvatn - Sloaros - Holmevass / tas ned 21.04

Snø

Bra med snø i hele regionen. Mer enn normalt i sørøst og sørvest, men mer normalt til litt under normalt i Setesdal Vesthei nord.

Generelt godt skiføre i hele regionen, mer over 500 m.o.h. 

Litt nysnø 4. og 5.4. Varierende fra 0 - 20 cm. Vind i høyfjellet har gitt bærende fokksnø mange steder, men i lesider mykere fokksnø. Flere steder med solskare. Varierende tykkelse på skarelag i de øverste lagene i snøen alt etter høyde over havet og soleksponering.


Oppdatert 6.4. kl. 1400.

Høgås, Evje 90 - 120 cm snø. 80-90 km oppkjørte løyper. Kram nysnø.

Bortelid, ca 100 - 120 cm snø. Oppkjørte løyper.Kram nysnø .

Ljosland, 110 - 130 cm snø Ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Sirdal, 100 - 120 cm, ujevnt fordelt. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Knaben, 100 - 130 cm.  Ujevnt fordelt. Nysnø. Oppkjørte løyper.

Brokke 70 - 80 cm. Oppkjørte løyper. Ujevnt fordelt med snø i høyfjellet. Nysnø.

Bjørnevatn, 130 - 150 cm. Ujevnt fordelt i høyden. Nysnø.

Hovden 90 - 100 cm. Nysnø Oppkjørte løyper. Ujevnt med snø i høyfjellet. Løypa inn til Sloaros kjøres ikke pga hensyn til villrein. Løypa er kvistet.


Skredinfo 6.4. - 7.4.

Skredproblem nå er hovedsaklig knyttet til fokksnøflak over nedføyket myk snø. Størst fare på kulformasjoner og der fokksnøen er fersk. Der dette skredproblemet finnes vil det kreve lite tillegsbelastning for å løse ut skred. Skiftende vind fører til at en kan finne dette skredproblemet i flere himmelretninger. Hovedsaklig finner en likevel dette skredproblemet fra nordøst til sørøst pga vestlige og nordvestlige vinder siste dager. Det har blitt observert svake lag av kantkorn flere steder. Dette svake laget er de fleste steder under et tykt og hardt lag og er vanskelig å påvirke MEN det svake laget kan trigges der snødekket er tynt. Det sist nevnte skredproblemet finnes over 1000 m.o.h.

Skredfaren vurderes til 3/5 over 1000 meter lengst nordvest i regionen men 2/5 under 900 meter sør i regionen. Det forventes at skredfaren går mot  2/5 neste par døgn da det er relativt gunstig temperatur for stabilisering av den færske fokksnøen. Svakt lag av kantkorn over skare vil ligge beskyttet under flere lag med fokksnø og bærende skare, men kan trigges ved stor belatsning (snøscooter) eller der snødekket er tynt. Videre fyker det fortsatt noe nysnø rundt i fjellet som kan bygge opp ferske fokksnøflak.

Is 21.3. lite endring siden forrige varsel for en uke siden. Islegging i lavlandet (under 600 m.o.h) har stoppet opp og isen har svekket seg noe her.

Små og mellomstore vann over 4-500 m.o.h regnes nå som farbare. Langs kysten er det store forskjeller pga mye vind som har forsinket islegging der vinden har tatt. Det er også flere vann med tynn is under snø som gir utfordringer med å se hvor isen er dårlig. Vi har fått inn flere meldinger fra Rennevann, Botnsvann, Øyuvsvatn, Øyvatn og Bjørnevann de siste ukene. Det er trygg is på disse fem nevnte vannene. Det er likevel slik at innløp og utløp på disse vannene må en være varsom. Det er også rennene vann i mange bekker også i høyfjellet. Vær derfor varsom ved kryssing av større bekker/elver. Det er lite til ingen overvannsproblematikk da det har vært kaldt og mye vind i fjellet. Der vinden har tatt kan det være bærende fokksnø. Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.