14.1.2021 - Vinter i fjellet og skiføre over 400-500 m.o.h

Ved Sloaros, Hovden, 1.1.2021
Ved Sloaros, Hovden, 1.1.2021 Foto: Ingunn Skaanes
Langevatn, Ljosland, 13.1.
Langevatn, Ljosland, 13.1. Foto: Per Thomas Skaanes
Sommerbro ved Sloaros, Hovden, 1.1.2021
Sommerbro ved Sloaros, Hovden, 1.1.2021 Foto: Per Thomas Skaanes
Høgås, Evje, 10.1.
Høgås, Evje, 10.1. Foto: Per Thomas Skaanes

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  14. januar 2021

Snø

Kaldt fint vintervær i hele regionen. Islegging helt ut til kysten. Skiføre de fleste steder over 400-500 m.o.h. Mest snø i de sørlige Setesdalsheier (vest) og sør i Setesdal Austhei. Lite snø i sørvest. Tørrsnø alle steder der det er snø. Løyper stikkes ikke før tidligst uke 7.

Høgås, Evje; 60 - 80 cm snø. Ca 100 km med oppkjørte løyper. Nysnø, tørr.

Bortelid; 70-90 cm snø. Ca 100 km oppkjørte løyper. Nysnø, tørr.

Ljosland; ca 100 cm snø. Ca 50 km oppkjørte løyper. Nysnø, tørr. 

Sirdal; 20-50 cm snø. noe oppkjørte løyper på veier i område. eks Flesebekk-Donsen og i Haugen mot Ognhellervatn. 

Knaben; 40-60 cm snø. Ca 40 km oppkjørte løyper. Nysnø, tørr.

Brokke;  ca 50 cm snø. 50 km oppkjørte løyper. Nysnø, tørr.

Bjørnevatn; ca 90 cm snø. Oppkjørte løyper ved Lille Bjørnevatn og Bakkebu samt løyper ved Hallbjønnsekken. Nysnø, tørr. 

Hovden; 30 - 45 cm snø. Oppkjørte løyper, men lite snø og stein/vegitasjon i flere av løypene. Mer snø innover i fjellet nordover og gode skiforhold feks til Sloaros.

Skredinfo 14. - 15.1.2021

Kaldt og stabilt vær konserverer tidligere rapporterte skredproblem. Fremdeles noe løs snø tilgjengelig for videre vindtransport.. Flere steder der vinden har tatt (også i skogen) finnes det fokksnøflak over nedføyket nysnø eller på svakt lag av overflaterim/kantkorn. Drønn i snøen og skytende sprekker ut av skien er tegn på trigging av svakt lag under fokksnøflaket. Vindøkning 12. og 13.1. de fleste steder i regionen har gitt økt skredfare. Pga skiftende vind finner en fokksnøflak i alle himmelretninger, men størst sannsynlighet i østvendte heng. Det er rapportert om skred i Sirdal 13.1. utløst av skiløper. Bilde viser fjernutløsning. Det vil si det skal lite tillegsbelastning til for å trigge skred og trigging av svake lag kan forplante seg over store avstander. 

Faregrad vurderes til 3 og kulden gjør at det tar tid for fokksnøen å stabilisere seg.

Isvarsel 14.1.

Meget god islegging der snø ikke ligger oppå isen. Det rapporteres om 5-10 cm is på de fleste vann like inn fra Sørlandskysten. Det anbefales jevn tykkelse på 10 cm før man ferdes på isen. Variasjoner er det selvsagt. Grunne, små vann der det er lite gjennomstrømming islegges først. I fjellet varerier det også mye og snø oppå isen mange steder hindrer rask islegging. På svært små og til små vann er de fleste vann over 700-800 m.o.h farbare, men med en del variasjon pga mild start på vinter og mye vann i vassdrag som har vedlikehold vannstrømming. Svært små og små vann over 1000 m.o.h er stort sett å betrakte som farbare. Store vann som Blåsjø og Rosskreppfjorden har nylig blitt helt islagt og vil ha flere steder med utrygg is. Langevatn ved Ljosland var islagt helt ut til demning 13.1., men har nok varierende istykkelse. Magsinet er helt fult som igjen gir mye vannstrøm under isen ved nedtapping.