18.3.2019 Nysnø og kaldere vær

Fra Bossbu til Stavskar 17.2.2019
Fra Bossbu til Stavskar 17.2.2019 Foto: Sondre Rua Dokken

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  18. mars 2019


Snø

Mindre snø enn vanlig i fjellet og litt varierende skiforhold grunnet varienrende vind siste dager og smelting i sør- og sørvestvendte helninger tidligere. Generelt er snømengden 50 - 70 cm i fjellet, men område rundt Hovden har mindre snø enn dette og noe mindre også lengst sørvest i regionen.

I fjellet sørvest i regionen er det minst snø , men mer østover og nordover. Vindeksponerte steder i høyfjellet kan det til dels være nesten bart. Fast gammel grovkornet snø under som bærer godt. Mellom 10 - 30 cm nysnø de fleste steder over 500 m.o.h siden lørdag 16.3.


Oppdatert 18.3. kl. 1500.

Høgås, Evje 90 - 135 cm snø. Oppkjørte løyper. ca 30 cm nysnø lørdag til søndag. Kram snø.

Bortelid, ca 80 - 105 cm snø. Litt varierende forhold i fjellet pga vind. ca 30 cm kram nysnø lørdag - søndag.

Ljosland, 120 - 130 cm snø Ujevnt fordelt pga vind. 25 - 35 cm nysnø lørdag - søndag. Kram snø.

Sirdal, 100 - 120 cm, ujevnt fordelt. 20 cm nysnø lørdag - søndag. Kram snø.

Knaben, 60 - 80 cm.  Ujevnt fordelt. Kram nysnø. 

Brokke 50 - 70 cm. Ujevnt fordelt i fjellet. Oppkjørte løyper. 10-15 cm nysnø lørdag - søndag. 

Bjørnevatn, 100 - 120 cm. Ujevnt fordelt i høyden. I lesider generelt 100- 140 cm, men mindre på toppene og vindsiden av fjellene. Avblåst og til dels nesten bare partier på eksponerte høydedrag. Nysnø.

Hovden 15 - 70 cm. Ujevnt fordelt i høyden. De fleste løyper er oppkjørt, men det er noen partier med is og lite snø i de avblåste delene av løypene. 10 cm nysnø lørdag - søndag.


Skredinfo 18.3. - 19.3.

Mye nysnø i sørlige deler av regionen. Noen steder mer enn 30 cm fra lørdag 16. - søndag 17. mars. Mindre nysnø lenger nord. Østlige vinder på opp mot 15 m/s er observert. Fuktig nysnø opp til ca 600-700 m.o.h. Mest vindtransportert snø over denne høyden. Skredproblem nå er fokksnøflag på svakt lag med nedføyket nysnø. Skiftende vindretninger kommende døgn gjør at en må være varsom i de fleste himmelretninger der en kommer over fokksnøflak. Ferdsel i bratt terreng frarådes til fokksnøen har stabilisert seg.
Det er også rapportert inn kantkornet svakt lag over skarelag flere steder over 7-800 m.o.h. Fokksnøflakene har siden søndag hatt gunstige forhold til videre stabilisering slik at det nå krever større belastning til for å trigge de svake lagene. Men lokale forhold og varierende dybde ned til de svake lagene gjør at varsomhet må vises.

Det vil også enkelte steder kunne gå løssnøskred der snøen blir eksponert for soloppvarming utover dagen. Himmelretninger mot sør og sørvest er da mest utsatt.  

Faregraden vurderes til moderat (2/5).

Isvarsel 7.3.

Generelt er det varierende is og usikker is på de fleste vann under 600 m.o.h. Lokal kunnskap og grundig sjekk av disse vannene er nødvendig. Over 700 m.o.h og inn i landet er det stort sett farbar is, men det har vært og er fortsatt smelting nedenifra pga stor vannstrømming etter relativt mildt vær. Altså farbar is over 700 m.o.h på de fleste minste vannene (inntil 100 m lange og grunnere enn 2 m) og småvann (100 m til 2 km lange og grunnere enn 30 m). På mellomstore vann (2 til 10 km lange og 30-70 m dype) er det mer variabelt, men over 900 m.o.h er de fleste vann farbare av denne størrelsen. Det er meldt inn om flere steder med åpne bekker også i høyfjellet.

Vær spesielt varsom ved innløp og utløp der det kan ligge snø over tynn dårlig is.