5.3.2020 

Foto: Øivinn Bruce

Vi følger anbefalingen fra Helsemyndighetene og oppfordrer til rolige turer i din hjemkommune. Derfor oppdaterer vi ikke føremeldingen. Ta med de du bor sammen med ut på en luftetur i ditt nærområde.

God tur på egen hånd!


Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  5. mars 2020

Snø

20-40 cm nysnø fra 2. - 3.3. helt ned til ca 350 moh. Mer snø og bedre skiføre over 500 - 600 m.o.h. Mest snø nordøst (Bjørnevasshytta) i regionen og lengst nordvest (Haukeliseter).

Rolig vær neste døgn, men vindøkning og nedbør mot slutten av helgen og mot mandag. Tørr nysnø de fleste steder, men etterhvert forventes det at mildværsgrensen går på 4-500 m.o.h i løpet av søndag. Vindøkning også søndag - mandag.

Oppdatert 5.3. kl. 1500.

Høgås, Evje, 70 - 80 cm. Oppkjørte løyper, begge stilarter. Nysnø.

Bortelid, 140-160 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø.

Ljosland, 180 - 200 cm snø. Oppkjørte skiløyper. Nysnø.

Sirdal, 90-110 cm snø. Oppkjørte skiløyper. Kjørt løype Flesebekk-Donsen 4.3. og Haugen-Ognhellervatn 4.3. Villrein observert i område ved Mjåvatn - Kvinen område 1.3. Vis hensyn.

Knaben, 50-60 cm snø. Løyper kjørt 5.3. Nysnø.

Brokke, ca 150 - 170 cm. Oppkjørte løyper 5.3. Nysnø.

Bjørnevatn, 210-250 cm. Usikker status mtp løypekjøring ved Lille Bjørnevtn. Nysnø.

Hovden, ca 110 - 130 cm. Oppkjørte løyper. Nysnø. Villrein i område ved Krossloskaret-Sloaros og Badstogdalen. Vis hensyn!


Skredinfo 5.3. - 6.3.

Skredproblem knytta til fokksnø på nedføyket lag med nysnø. En kan finne dette skredproblemet i leheng. Mest i sektoren nordnordøst, nord, nordnordvest, nordvest, vest og sørvest. Noe videre stabilsering av fokksnøflak, men lite endring pga lave temperaturer i høyfjellet. 

Faregraden vurderes til 2/5. MEN! ved vindøkning vil faregraden fort øke, da det er en del tilgjengelig ubunden snø for vindtrasport.

Det er sannsynlig at faregraden økes til 3/5  i løpet av søndag pga vindøkning fra øst og snøvær over 5-600 moh.. 

Isvarsel 24.2.

Generelt en veldig mild vinter og dårlig is opp til 600 - 700 m.o.h. Over denne høyden er det kun svært små og små vann som regnes som farbare og trygge. Mildvær og nedbør gir mye vannstrømming i bekker og vannstrømming under isen, dette svekker is. Vær da spesielt varsom ved inn- og utløp på islagte vann. Selv på vann på 1000 meters høyde skal en være forsiktig ved innløp/utløp, men isen der det ikke er vannstrøm på vann over 800 moh har generelt en fast is på 30- 45 cm. Utstikkende nes, odder kan også lokalt gi strømforhold som svekker is. Nysnø over dårlig is kan også kamuflere skumle forhold. Det er også flere steder i fjellet opp til 1000 m.o.h åpne bekker der det er god helling i terrenget som gir vannstrømming og annsamlig av smeltevann/regnvann. Siste ukers nysnø og vind har gitt svake snøbroer over flere bekker.

Skrevet av Per Thomas Skaanes 24. februar 2020