Ljosland 14.4.
Ljosland 14.4. Foto: Maj-Kristin Nygård
Tjørnbrotbu 7.4.2021
Tjørnbrotbu 7.4.2021 Foto: Mats Westgård
Josephsbu, 22.3.2021
Josephsbu, 22.3.2021 Foto: Jonny Grundeland

15.4.2021 - Skiføre over 5-600 m.o.h, varierende snøforhold. Avtagende skredfare.

Snowboard og freeski utøvere fra Hovden Skigymnas, Hovden Alpinsenter 15.4.
Snowboard og freeski utøvere fra Hovden Skigymnas, Hovden Alpinsenter 15.4. Foto: Per Bård Torvik
Gråsteinsnosi ved Tjørnbrotbu, 7.4.
Gråsteinsnosi ved Tjørnbrotbu, 7.4. Foto: Mats Westgård
På vei til Tjørnbrotbu, 6.4.
På vei til Tjørnbrotbu, 6.4. Foto: Mats Westgård
Mellom Kvinen og Josephsbu, 22.3.2021
Mellom Kvinen og Josephsbu, 22.3.2021 Foto: Jonny Grundeland
Gaukhei, 15.3.2021
Gaukhei, 15.3.2021 Foto: Even F. Loretsen

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  15. april 2021

Snø

Skiføre stort sett over 500 - 600 m.o.h. Mildt gjennom påskeuka og en god del avsmelting der snødekket allerede var tynt. Kaldere vær i uke 14 som har gitt frossen snø og faste forhold der solen ikke tar. Noe nysnø flere steder 7., 8. og 9.4. over ca 4-500 m.o.h 0-30 cm. Mildere på dagen i uke 15, men fortsatt solid nattefrost i fjellet (ned mot -10 flere steder). Meget godt skiføre der det ligger snø, faste fine forhold med opptining der sola tar. Noe nysnø/fokksnø fortsatt i skyggen og over 1000 m.o.h.

Hele rutenettet til DNT Sør er nå ferdig stikket, sjekk artikkel for kvistede løyper for status.

Løypa mellom Krossloskaret til Sloaros og Sloaros - Holmavatnhytta taes sannsynligvis ned i uke 14 pga lite snø og fare for at kvistene ikke kan hentes inn senere ved mere snøsmelting.

Det meldes om at det flere steder er liggende kvist eller nesten nedsnødde kvister på en del vann i høyden. Hold derfor god kontakt i kart og ha kontroll på retning (bruk kompass) der kvistene ikke lenger er lett synlig.


Høgås, Evje; 0 - 40 cm snø. Sist kjørt løyper 11.4. Fortsatt mulig å gå på ski i løyper, men flere bare partier. Flott å gå på skaren der det ligger snø.

Bortelid; 10 - 60 cm snø. Flere løyper kjørt 14.4.

Ljosland; 30-90 cm snø. oppkjørte løyper sist 14.4.

Sirdal; 0-40 cm snø. 4 dager siden løypekjøring. eks Flesebekk-Donsen-Haugevatnet kjørt 11.4. Donsen - Kvinen ikke kjørt på lenge pga åpen bekk ved Haugevatnet. Kjørt også løyper fra Haugen mot Ognhellervatn, Hønedalen og Jogledalen for 4 dager siden. 20 cm nysnø 9.4.

Knaben; 0-40 cm snø. oppkjørte løyper sist 10.4. ca 20 cm nysnø 9.4.

Brokke;  ca 40 - 60 cm snø. oppkjørte løyper sist 11.4.

Bjørnevatn; 70 - 100 cm snø. Oppkjørte løyper ved Lille Bjørnevatn og Bakkebu samt løyper ved Hallbjønnsekken. Sist kjørt 11.4. Nysnø, ca 20 - 30 cm 9.4.

Hovden;  5 - 45 cm snø. Oppkjørte løyper, men svært lite snø flere steder i de oppkjørte traseene på fjellet. Nysnø 9.4. 10-15 cm og noe nysnø 12.4. Stikker mellom Krossloskaret - Sloaros - Holmavatnhytta taes inn i løpet av uke 14 (sannsynligvis 10. eller 11.4.).
Ferdselsforbud (villrein kalving) inntrer 24.4. fra Nos og innover mot Krossloskaret.

Skredinfo 15. - 16.4.2021
Skredproblemet nå vil variere alt etter hvor det er stor solinnstråling og tid på dagen. Vær varsom i bratte soleksponerte heng da våte løssnøskred kan forekomme. Disse skredene kan være naturlig utløste. Sør og sørvestlige heng er mest utsatt. Over 1000 - 1200 m.o.h vil det fremdeles kunne ligge igjen tørre fokksnøflak med dårlig binding internt i fokksnøen. Flakskred kan forekomme, men det er ikke så utbredt og det krevet storl tillegsbelastning for å løse ut skred i denne snøen. Sv, s, sø og østlige heng er mest utsatt.

Vær oppmerksom på soleksponerte skavler som kan utover dagen få svekket binding og brekke av seg selv eller ved liten tillegsbelastning.

Skredfaren vurderes til 2 (moderat), men er lavere tidlig på dagen og under tørrsnøgrensen.

Isvarsel 15.4.

Farbar is på de fleste vann over 900 m.o.h. Lokale forskjeller vil forekomme og vær varsom ved innløp/utløp og trange passasjer der vannstrøm under is er sannsynlig. Begynnende vårisdannelse og isløsning på de fleste vann under 500 m.o.h. Mer variabelt i høyden 700 - 900 m.o.h. Nysnø dekker nå over dårlig is flere steder og ferdsel på vann i høyden 500 - 900 mo.h skal gjøres med stor forsiktighet og grundig vurdering før en legger utpå.  Vær bevisst hvor du krysser vann og hvor du er på kartet.