28.5.2020 - gode muligheter for vårskitur i høyfjellet 

Brattkjøring ned renne fra Høgsætet 1268 m.o.h øst for Bjørnevasshytta. 19.5.2020
Brattkjøring ned renne fra Høgsætet 1268 m.o.h øst for Bjørnevasshytta. 19.5.2020 Foto: Sondre Rua Dokken
Tjørnbrotbu 1305 m.o.h ved Hovden 13.5.2020.
Tjørnbrotbu 1305 m.o.h ved Hovden 13.5.2020. Foto: Leif Westgård

Vi minner instendig om at alle fjellskifolk må vise hensyn til villrein og respektere ferdselsforbudet 25.4.-31.5. ved Bossbu og Svartenut pga kalving. Det er også ferdselsforbud nord for Øyuvsbu (Svarteløkfjellet og Urdvasshei) og sonen rundt Øyuvsbu pga villreintrekk frem til 20.5. Villreinen er mer spredt i år og det kan føre til kalving også langt sør i Setesdalsheiene. Ved observasjon av villrein hold da lang avstand fra villreinen og trekk rolig unna.


Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  28. mai 2020

Snø

Mye snø for årstiden over 900 m.o.h, men også skiføre ned til 800 m.o.h flere steder. Mest snø høyt til fjells i område rundt Bjørnevasshytta og lengst nordvest i regionen.

Oppdatert 28.5. kl. 1500

Høgås, Evje, Barmark og fine forhold for fotturer utenom myrer. Isfrie vann og fiskemuligheter.

Bortelid, stort sett barmark opp til 800 m.o.h. Vekslende skiføre i høyden 800-850 m.o.h og flere åpne bekker.

Ljosland, stort sett bart under 800 m.o.h, men ok skiføre over 850 m.o.h. Skiføre inn til Lakkenstova fra dagsturhytta og fra enden av Farstøldalen. En del åpne bekker og varme gir overvann og mer usikker ferdsel på vann. 

Sirdal, stort sett bart under 800 m.o.h. Over denne høyden bedre forhold, men mye avsmeltet i sør, sørvest og vesthellinger. 

Knaben, stort sett bart under 800-850 m.o.h. Over denne høyden mer snø men varierende forhold, mye avsmeltet i sør, sørvest og vesthellinger.

Brokke, stort sett bart under 800 m.o.h. Mer snø i høyden, men du må nok opp i 900 m.o.h for ok skiføre.

Bjørnevatn, ca 30-60 cm snø på 800 m.o.h, mer i høyden. Gode skiforhold. Is begynner å gå fra land noen steder og noen overvannsdammer ved sol og varme. åpne bekker flere steder.

Hovden, 10 - 60 cm snø på 800 m.o.h mer i høyden. Galten og Auersvatn ble preparert med løypemaskin fredag og lørdag kveld (og kanskje søndag).


Skredinfo 28.5. - 29.5.

Fravær av nattefrost og kraftig solinnstråling gir svekking i bindinger i snøen. Skredproblem er konsentrert rundt våte løssnøskred. Dette er mest gjeldende i bratt terreng og vest og sørvestvendte fjellsider. Store skavler er også utsatt for brudd både ved tillegsbelastning og ved oppvarming pga solinnstråling. Det vil også kunne forkomme glideskred der snødekket løsner til bakken. Vær oppmerksom på glidesprekker og unngå langvarig opphold i om råder med glidesprekker.

Faregraden vurderes til 2/5 og vil holde seg på dette nivået.

Isvarsel 28.5.

Dårlig is og svak våris under 700-850 m.o.h. Stort sett farbar is over 900-950 m.o.h. på uregulerte vann. Se etter fargen på isen. Mørk grå is tyder på våris som er omdannet is til staver med stort vanninhold og svake bindinger. Is eksponert for soloppvarming vil gi dårligere is jo lenger ut på dagen du kommer. Kraftig nattefrost kan på nytt gjøre isen farbar. Mye snø på isen som har bærende skare kan bære skiløper, men igjen ved soloppvarming og svekking av skaren kan en gå gjennom snøen og få lite bæring på svak våris under.

Vis varsomhet ved innløp og utløp da snøsmeltingen er i gang og det er mye vannstrømming under isen ved disse stedene på vannene. Også mer vannstrømming ved trange sund og utstikkende odder. Enkelte steder kan isen også ha sluppet fra land og ha tynn dårlig is nærmest land,. men kan være sikrere utpå vannet.